Skip to main content

Region Skånes revisorers revisionsberättelse för 2015 är klar

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2016 15:38 CEST

Region Skånes revisorers revisionsberättelse 2015 och Deloitte ABs granskning av Region Skånes årsbokslut 2015 hittar du på http://skane.se/organisation-politik/Politik-och-paverkan/revision/revisionens-arbete/

De senaste granskningsrapporterna gällande Bokslut och Årsredovisning samt Översiktlig finansiell analys hittar du på http://skane.se/organisation-politik/Politik-och-paverkan/revision/granskningsrapporter/

För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande
Telefon: 070-696 65 09 E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Revisionens hemsida www.skane.se/revisionen

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.