Skip to main content

Regionanställda får ge blod på arbetstid

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 11:11 CET

Nu får alla Region Skånes anställda ge blod under arbetstid. ”Vi kan vara ett föredöme och göra stor skillnad för blodförsörjningen”, säger regiondirektör Jonas Rastad.

Att ge blod under arbetstid har tidigare bara varit möjligt på vissa arbetsplatser runt om i Region Skåne. Men från den 5 februari har koncernledningen beslutat att möjligheten ska finnas för alla anställda. När arbetet tillåter ska man som anställd kunna ge blod under betald arbetstid.

-  Det finns ett stort behov av blod som vi idag inte lyckas täcka på egen hand i Skåne. Det är högst angeläget att vi som arbetsgivare manifesterar vår hållning och medverkar till en bättre blodförsörjning i Skåne. Tillsammans kan vi anställda göra en stor insats och förhoppningsvis också inspirera andra i vår närhet att ge blod, säger Jonas Rastad, regiondirektör och initiativtagare till beslutet.

Under våren kommer blodbussen att besöka flera av Region Skånes stora arbetsplatser. Blodbussens ordinarie schema kommer att ligga kvar som vanligt. Det finns även blodcentraler på nästan alla sjukhus i Skåne, dit såväl nya som befintliga blodgivare är välkomna.

FAKTA

Så blir du blodgivare

I Skåne behövs varje år 8 000 nya blodgivare för att täcka behovet av blod. Genom att ge blod kan du rädda liv. En tredjedel av alla blodtransfusioner är direkt livräddande i akuta situationer.

De flesta som är friska och mellan 18-60 år kan bli blodgivare. Boka tid hos en blodcentral, eller gå direkt till en blodbuss. Vid det första besöket görs en hälsoundersökning för att se om du kan bli blodgivare.

Läs mer om att ge blod och boka tid för ett första besök på www.geblod.nu


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.