Skip to main content

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för 2017

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 15:32 CEST

Region Skåne redovisar ett överskott på 238 miljoner kronor för 2017. Verksamhetens kostnader var cirka 45 miljarder kronor, varav nästan hälften var personalkostnader. Det framgår av Region Skånes årsredovisning, som behandlades på tisdagens sammanträde med regionfullmäktige.

2017 års resultat visar att regionens ekonomi förbättrats. Nettokostnadsutvecklingen låg vid årets början på cirka 6 procent men dämpades under året och stannade för helåret 2017 på 3,9 procent. Dock når regionen inte ända upp till budgeterat resultat. Det justerade resultatet uppgår till 0,6 procent av intäkterna. Budgeterat resultat var 1 procent av intäkterna.

I förvaltningsberättelsen beskrivs många goda resultat och förbättringar i verksamheten. Utifrån nationell sammanvägning av 19 kvalitetsområden redovisar den skånska sjukvården bättre resultat än riksgenomsnittet inom 14 av dessa. Även om tillgängligheten till vården förbättrats i vissa delar uppfylls inte vårdgarantin exempelvis inom primärvården och psykiatrin. Detta påverkar också medborgarnas förtroende för sjukvården.

Under 2016 slöts ett nytt hälso-och sjukvårdsavtalmed Skånes 33 kommuner som ska ge en bättre vård för Skånes äldre och de mest sjuka invånarna. Arbetet med att genomföra avtalet och stärka samverkan har fortsatt under 2017.

Resandet med kollektivtrafiken fortsätter öka 2017 med drygt 1 procent liksom kollektivtrafikens marknadsandelar av motorburen trafik. Skånetrafiken fortsätter satsa och under året tog vi steg mot att få fler spår både på Västkustbanan och mellan Lund och Hässleholm.

En viktig milstolpe för den regionala utvecklingen är också överenskommelsen med regeringen om att Malmö högskola är universitet från 2018.

Några fakta om Region Skåne 2017

Ekonomiskt resultat: 238 miljoner kronor (157 miljoner kronor lägre än budgeterat)
Verksamhetens kostnader: 45 miljarder kronor
Antal månadsavlönade medarbetare: 33 517 (inkl. helägda Folktandvården AB)
Varje dag besökte 9 826 skåningar en läkare
Varje dag blev vi i genomsnitt 43 fler skåningar (sammanvägning av födda, avlidna, in- och utflyttade)
Varje dag görs cirka 450 000 resor med Skånetrafikens bussar och tåg

Årsredovisningen 2017 är i första hand digital och med länkar till fördjupad information. Den som är intresserad av att läsa Region Skånes årsredovisning i sin helhet hittar den på hemsidan.

Hela årsredovisningen hittar du här

Kontaktpersoner:

Region Skånes presstjänst: 044- 309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.