Skip to main content

Regionfullmäktige sammanträder den 28 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 13:59 CET

Pressinbjudan
Media inbjuds att närvara vid regionfullmäktiges sammanträde i Skånehuset, J A Hedlunds väg i Kristianstad, tisdagen den 28 november 2006.

Regionfullmäktiges sammanträde inleds klockan 10.00 tisdagen den 28 november. Vid sammanträdet behandlar regionfullmäktige bland annat ärendet om Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2007— 2010. Regionfullmäktige behandlar även ärendet om Anskaffning av Pågatåg samt ärendet om Skattesatsen för 2007.

Klockan 12.00 ajourneras fullmäktigesammanträdet för att förrätta val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress. Klockan 13.30 återupptas regionfullmäktigesammanträdet. Sammanträdet börjar då med en timmes frågestund. Därefter följer fortsatta förhandlingar enligt föredragningslistan.

Presslegitimation erfordras.

Regionfullmäktigesammanträdet den 28 november kommer att filmas med streaming video. Sändningen av sammanträdet kan följas via www.skane.se/rfvideo

På Region Skånes webbplats, www.skane.se/RF061128, finns föredragningslistan med handlingar till regionfullmäktiges sammanträde utlagda.

Välkomna!


För mer information om regionfullmäktiges sammanträde, kontakta:
K G Andersson, kanslidirektör, tfn: 044 – 309 31 36