Skip to main content

Regionfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 1 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 16:59 CET

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 1 november 2006. För mer information om olika ärenden, besök Region Skånes webbplats, www.skane.se Under rubriken Politik & påverkan / sammanträden / regionfullmäktige / föredragningslista finns handlingarna till respektive ärende utlagda.

Läs pressinformationen: http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/Press/dokument/RF%20pressinfo%201%20nov%202006.pdf