Skip to main content

Regionstyrelsen sammanträder den 10 februari

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 09:34 CET

Regionstyrelsen sammanträder torsdagen den 10 februari. Massmedia är välkomna till en informationsträff före mötet.

Tid: Torsdagen den 10 februari, klockan 11.30

Plats: Sammanträdesrum B, entréplanet, Skånehuset, J A Hedlunds väg, Kristianstad 

Regionstyrelsens sammanträde inleds klockan 13.00. Vid sammanträdet behandlar regionstyrelsen bland annat:

  • Utökade uppdrag och investeringar inom hälso- och sjukvården (ärende 22 och 24)
  • Handikappberedning och handikappolitisk strategi (ärende 27)
  • Medborgardialog med unga (ärende 28)
  • Matlandet Skåne och hållbar kostprocess i Region Skåne (ärende 33 och 34)
  • Etablering av rättspsyk i Trelleborg – avsiktsförklaring (ärende 41)
  • Tobak – policy och riktlinjer för Region Skåne (ärende 10) 
     

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden listade som behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 10 februari. Listan finns på Region Skånes webbplats: www.skane.se/RS110210

Medtag presslegitimation!

Du behöver ett parkeringstillstånd om du vill använda Skånehusets parkering. Vänd dig till receptionen för att få P-biljett.

Mer information

För mer information om träffen för massmedia kontakta Louise Ercolino, vik. presschef, 044-309 38 22, 0768-89 09 48

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.