Skip to main content

Rekordstor donation till cancerforskning vid Skånes universitetssjukhus

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 08:00 CET

Camcerforskningen och området hematologi på SUS har under början av året fått donationer på sammanlagt 32,5 miljoner kronor.

Den kliniska forskningen vid Skånes universitetssjukhus, SUS, har fått ett kraftigt tillskott i början av året. En privatperson har donerat 27 miljoner kronor till cancerforskning och ytterligare en privat donation på 5,5 miljoner kronor går till området hematologi.

Vanligtvis får SUS under ett år in totalt 15-25 miljoner kronor i privata donationer. 20-25 miljoner kronor delas årligen ut från donationer och stiftelser till forskning på sjukhuset, så kallad klinisk patientnära forskning. Generösa gåvor och testamenterade pengar från privatpersoner till SUS gör att utdelningen kan bli så omfattande. Att cancerforskningen vid SUS redan i början av året får ett så kraftigt tillskott är väldigt positivt menar förvaltningschef Björn Eriksson.

– Det innebär ett förtroende och en tillit för vår verksamhet som vi ska förvalta på bästa sätt så att pengarna kommer till nytta och utvecklar verksamheten, säger Björn Eriksson.

Efter ansökan kommer de forskare som i år får pengar från donationerna att pekas ut av en prioriteringskommitté med erfarna professorer som leds av SUS forskningschef Ingemar Petersson.

Yngre lovande kliniska forskare i början av sin karriär kommer att prioriteras vid utdelningen.Det ska också handla om klinisk patientnära forskning, ha en innovationspotential och ge samhällsnytta.

När pengar doneras direkt till ett specifikt område som hematologi fördelas forskningspengarna direkt av verksamhetsledningen inom området. Hur donationerna ska användas redovisas under våren.

Totalt har Skånes universitetssjukhus en forsknings- och -utbildningsbudget på 900 miljoner kronor utöver de privata donationerna.

För ytterligare information kontakta:

Ingemar Petersson, forskningschef SUS, 0721-99 82 65

Magnus Aspegren, pressansvarig SUS, 0768-89 07 63

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.