Skip to main content

Så upptäcktes pannlobsdemens

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 15:41 CET

I en ny bok avslöjar neuropatolog Arne Brun det unika forskningsarbete som ledde fram till upptäckten av den tidigare okända sjukdomen pannlobsdemens, i mitten av 1980-talet. Tillståndet kan bland annat ge svåra beteende- och personlighetsstörningar.

– Upptäckten har haft stor betydelse för både patienter och anhöriga. Sjukdomen kan slå till redan i trettioårsåldern och symtomen kunde tidigare missuppfattas som schizofreni eller någon annan psykiatriskt sjukdom och leda till att patienterna vårdades på mentalsjukhus. Men tack vare Arne Brun är sjukdomen sedan lång tid tillbaka internationellt känd, säger professor Lennart Minthon som tagit initiativ till boken.

Arne Brun har en lång och gedigen forskargärning bakom sig. Redan i slutet av 1950-talet startade han upp en avdelning för neuropatologi i Lund. Verksamheten växte sedan han återvände till Lund efter studier i Harvard, USA under det tidiga 1960-talet.

Förutom upptäckten av pannlodsdemens får läsarna ta del av Arne Bruns vardag som patolog och forskar. Han reflekterar också över varför det trots omfattande forskning ännu inte kommit fram något läkemedel som kan bota Alzheimers sjukdom.

– Syftet med boken är att beskriva Arne Bruns fantastiska liv, både som människa, vetenskapsman och inte minst neuropatolog, säger Lennart Minthon.

– Neuropatologi har hamnat lite i skymundan i takt med att bilddiagnostiken som ger möjlighet att avbilda hjärnan utvecklats. Vad man glömt är att neuropatologi i kombination med bilddiagnostik kan ytterligare föra den medicinska vetenskapen framåt. Jag hoppas att boken ska belysa detta viktiga område och samtidigt visa hur viktig den patientnära, kliniska forskningen är.

Arne Brun ger i boken också sin syn på de risker som dagens brist på patologer inom sjukvården kan innebära för både diagnostik och forskning i framtiden.

För ytterligare information kontakta:

professor Lennart Minthon  0706-550612  lennart.minthon@skane.se

Pressansvarig SUS Anna-Lena Boive 072-705 75 84

Fakta.

* Boken heter ”I huvudet på en hjärnforskare – Samtal med neuropatolog Arne Brun” och är skriven av författaren och journalisten Set Mattsson.

* Boken ges ut av Kunskapscentrum för demenssjukdomar, Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus.

* Neuropatologi: Diagnostik av nerv- muskel- och hjärnsjukdomar på vävnadsprover.

* Arne Brun har varit verksam som professor i neuropatologi vid Lunds Universitet och erhöll 1999 det ansedda The Potamkin Price för sina forskningsinsatser.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.