Skip to main content

Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 08:00 CEST

De ledande politikerna i södra Sverige har beslutat att utveckla sitt samarbete inom ramen för en förening som kommer att heta Regionsamverkan Sydsverige. Det blev också klart att Region Halland och Region Jönköpings län går med i samarbetet.

 – Det finns en enighet om att utveckla samarbetet mellan regioner, landsting, regionförbund och kommunförbund i de sex sydliga länen gällande södra Sveriges utveckling. Vi har samverkat i de fyra länen sedan 2012 och att nu även Halland och Jönköping ansluter är positivt, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och ordförande i den ideella föreningen.

Region Skåne blir permanent ordförande enligt de stadgar som formellt ska beslutas i medlemsorganisationerna och därefter gälla från 1 januari 2016.

Fakta

Föreningen Regionsamverkan Sydsverige är en utveckling av det tidigare sydsvenska samarbetet SydSam. Föreningen kommer nu att samarbeta och samverka kring planer för regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Föreningen består av representanter från Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

För mer information kontakta

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande,
Nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare
Tel: 0725-99 76 04

Anders Henriksson (S),
Landstinget Kalmar län
Tel: 070-517 60 30

Kalle Sandström (S)
Landstinget Blekinge
Tel: 0734-47 10 11

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg
Tel: 0706-20 44 45

Håkan Jansson (M)
Region Jönköpings län
Tel: 0706-54 67 48

Dag Hultefors (M)
Region Halland
Tel: 0767-83 53 85


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.