Skip to main content

Samlar verksamhet för ökad effektivitet och lägre kostnader

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 12:20 CEST

Resultatet för Skånes universitetssjukhus under årets fyra första månader är 128 miljoner kronor sämre än budget, vilket betyder att de åtgärder som hittills genomförts inte är tillräckliga.

Samtidigt pågår över hela sjukhuset ett omfattande arbete för att förbättra situationen. Ytterligare åtgärder, utöver de som planerats, måste genomföras under hösten.

Flera kliniker har redan genomfört omfattande förändringar för att öka tillgängligheten, minska sårbarheten och förbättra förutsättningarna för långsiktig kompetensförsörjning.

Samtidigt måste kostnaderna minska. I vissa fall kan detta handla om en ökad koncentration av verksamheten till antingen Malmö eller Lund.

En del av dessa förslag togs i dag torsdag upp vid en central samverkan med de fackliga organisationerna.

Strålbehandlingen vid Skånes onkologiska klinik utreds. Enligt utredningen, som presenterades av divisions- och klinikledningen, kan all strålbehandlingsverksamhet koncentreras till det nya strålbehandlingshuset i Lund när detta står färdigt i maj 2013. Det totala antalet apparater för strålbehandling blir oförändrat.

Syftet är bland annat att säkerställa minskad sårbarhet och bättre förutsättningar för kompetensförsörjning samt forskning och utveckling, liksom ett bättre utnyttjande av lokaler och utrustning samt lägre kostnader. Hänsyn ska tas till bevarad cancerkompetens för inneliggande patienter i Malmö liksom till patienter i behov av palliativ, lindrande strålbehandling i Malmöområdet.

Om koncentrationen genomförs kan kostnaderna minska med drygt tio miljoner kronor per år samt minskade utgifter för investeringar på 17 miljoner kronor.

Inom Divisionen för kirurgi föreslås en koncentration av huvuddelen av Ögonkliniken till Malmö samt en motsvarande koncentration av Öron-, näs- och halskliniken och käkkirurgiska operationer till Lund.

Alla yrkesgrupper på Ögonkliniken har under våren genomfört en genomlysning av sin verksamhet. Utredningen visar stora fördelar med att samla verksamheten på en ort, bland dem förstärkt forskning, smidigare patientprocesser och lägre kostnader.

Ett motsvarande utredningsarbete har utförts vid Öron-, näs- och halskliniken. Fördelarna med en koncentration till Lund är en samlad öron-näs-halsverksamhet med bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och minskad sårbarhet, mer samlade patientflöden och bättre villkor för forskning och högspecialiserad vård.

Samtidigt minskar kostnaderna för hörselvård, logopedi, läkarmottagningar och vårdplatser. Förändringarna förutsätter bland annat en närakut i Malmö och annat specialiststöd.

Inom Käkkirurgin föreslås en koncentration av operationer till centraloperation i Lund, vilket i sin tur dessutom ger effektivitetsvinster för narkosverksamheten.

Totalt räknar Divisionen för kirurgi med att kunna minska sina kostnader med 35 miljoner kronor när förändringarna genomförs.

Samtliga förändringar hänger i sin tur samman med de omfattande flyttningar som krävs för att skapa plats för slutenvården av barn vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Som en ytterligare möjlighet planerar Divisionen för kirurgi att på lite längre sikt samla bröstcancerkirurgin till en ort. Detta kräver emellertid en fördjupad diskussion med forskare och angränsande kliniker inom exempelvisLabmedicin Skåne.

Denna diskussion genomförs under hösten.

Kontakt:
Harald Roos, divisionschef Kirurgidivisionen 0705-49 19 47, harald.roos@skane.se

Mona Ridderheim, klinikchef Skånes Onkologiska Klinik, 0768-89 03 40, mona.ridderheim@skane.se

Carsten Roos, divisionschef Cancer och blodsjukdomar, 0702-57 75 09, carsten.rose@skane.se

Jan Eriksson, sjukhuschef Skånes universitetssjukhus, 0705-14 63 40, jan.o.eriksson@skane.se

Text: Per Längby