Skip to main content

​Samlat krafttag mot långa sjukskrivningar

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 10:31 CET

Sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa ökar. Men med tidiga insatser i samverkan kan samhället öka möjligheterna till en tidigare återgång i arbete.

Under 1,5 år har Försäkringskassan Skåne Väst och Psykiatrin i Lund jobbat i ett projekt för samverkan kring långa sjukskrivningar.

Projektet har bland annat resulterat i att Försäkringskassan ska tillsätta särskilda handläggare som jobbar med Lundapsykiatrins sjukskrivningsärende för att skapa en enkelhet, större tydlighet och trygghet i processen.

På torsdag avslutas projektet med ett seminarium kring det förbättringsarbete som gjorts och med fokus framåt för fortsatt utveckling inom området.

- Det är ett bra tillfälle att hitta vägar för att arbeta smartare tillsammans, säger Åsa Sturesson Johansson, Rehabkoordinator från Division Psykiatri, Region Skåne.

Medverkar gör bland annat Kerstin Evelius, nationell samordnare för statens insatser på området psykisk hälsa och Mikaela Javinger, skribent, som beskriver sin patientresa och personliga erfarenhet som sjukskriven.

När: Torsdagen den 21 januari 2016 kl 09.00 -16.00

Var: Anshelmsalen, psykiatrihuset, Baravägen 1 A, Lund

För mer information:
Åsa Sturesson Johansson, Rehabkoordinator, Division Psykiatri, Region Skåne
Tel: 046 – 174908
E-post: asa.sturesson-johansson@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument