Skip to main content

Samverkan för förbättrad larmhantering för ambulanssjukvården i Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 13:00 CEST

Den senaste tiden har både antalet larmsamtal och uppdrag för ambulansen i Skåne ökat. För att möta den ökade arbetsbelastningen, samlas nu samtliga aktörer på området för att ta fram konkreta förslag på lösningar.

Aktörer inom larmhantering och dirigering samt inom ambulanssjukvården i Region Skåne, ser en ökning av antal vårdsamtal och ambulansuppdrag.
– Ökningen påverkar såväl medarbetarnas arbetsmiljö som möjligheten att effektivt utnyttja ambulansresurserna i Region Skåne, säger Poul Kongstad, verksamhetschef Region Skånes prehospitala enhet.

För att möta problemet har en arbetsgrupp bestående av representanter från både arbetsgivare och fackliga organisationer bildats. I gruppen ingår, förutom Region Skåne, Kommunal, Samariten ambulans AB, Vårdförbundet, Falck Ambulans AB och SOS Alarm AB.
– Målet är att ta fram konkreta förslag till förbättringar som ska gagna våra medborgare. Förslagen kan sedan användas för diskussion och verksamhetsutveckling i övriga regioner och landsting i Sverige, säger Poul Kongstad.

Arbetet väntas vara klart under 2015.

För mer information:
Poul Kongstad, verksamhetschef Region Skånes prehospitala enhet (RSPE), tel: 0705-93 44 48, mail: poul.kongstad@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.