Skip to main content

Satsning på talangutveckling och nya möten inom litteratur och serier

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 14:00 CEST

Folkets hörna på Novellfest 2019, på scenen fr.v: Therése Granwald, Cecilie Östby, Emilia Palmén, Monika Fagerholm och Johan Blomgren. Foto: Maria Lindberg

I juni 2018 antog Region Skånes kulturnämnd ”Handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023”. Handlingsplanen tar bland annat upp villkor för konstnärligt skapande för utövare och föreslår mål och insatser för att stärka kompetensen inom området samt att stärka möjligheten för unga och nya utövare att etablera sig i Skåne. Som ett led i arbetet med handlingsplanen beslutade Region Skånes kulturnämnd vid sitt sammanträde den 26 september att bevilja medel till två utvecklingsprojekt inom området – Folkets hörna – Närodlat och SerieLab på MaU

Nya mötesplatser för utveckling av författarskap i regionen
Folkets hörna har fått medel för att driva ett projekt som syftar till att stärka talangutvecklingen på litteraturområdet i Skåne. Projektet består av två delar. Arbete pågår är ett koncept för litteratursamtal där oetablerade författare tillsammans med redan publicerade författare får en möjlighet att låta sina texter möta och få respons av en publik under en pågående skrivprocess. Den andra delen i Folkets hörnas projekt heter Närodlat. Det handlar om att skapa en mobil litterär scen för texter under arbete som kan resa runt i hela Skåne för att presentera lokala författarskap för en lokal publik. Den delen av projektet genomförs i nära samarbete med folkbiblioteken i de kommuner som besöks.

Folkets hörna kommer inom ramen för projektet även att upprätta en digital mötesplats för utövare där ett pågående samtal kring den litterära skapandeprocessen kan föras.

Plattform för konstnärlig utveckling på serieområdet
Malmö universitet, institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation, har fått medel för att under två år bygga upp SerieLab på MaU en plattform för samverkan mellan aktörer på den skånska seriescenen. Tanken är att det ska vara en plattform för möten mellan yrkesverksamma serieskapare, forskare, studenter och externa intressenter med syfte att främja konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och att koppla regionens seriekultur till en internationell kontext

Inom ramen för projektet SerieLab på MaU kommer 1-2 större samverkansprojekt att äga rum. Det kan handla om ett möte mellan seniorer och serieskapare under temat berättelser från förr, samverkan med de regionala aktörerna på filmområdet eller att ge ett forskningsperspektiv på fanzines och dess utövare som ett uttryck för deltagarkultur. Dessutom planeras kontinuerliga workshops, seminarier, föreläsningar och annan kompetensutveckling, tidsbegränsade residensanställningar av serieskapare på Malmö universitet och olika publika aktiviteter i Malmö med fler platser i regionen.

Om handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023
Den handlingsplan för litteratur och serier som antogs av Region Skånes kulturnämnd i juni 2018 utgår från utövare som är författare, dramatiker och serieskapare, litterära arrangemang och mötesplatser samt publik och läsare.

Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023

Denna information redogör kortfattat för kulturnämndens beslut i ärendet om bidrag inom området litteratur och serier som behandlades vid sammanträdet den 26 september 2019.

Dagordning och handlingar till kulturnämnden den 26 september 2019
På grund av tekniska problem går det just nu inte att hämta och visa handlingar för några nämnder via skane.se. Dagordningen finns som pdf under rubriken "Relaterat material" nedan. Kontakta Kulturförvaltningen via e-post kultur@skane.se för att få aktuell handling. 

För mer information och kommentarer
Kulturnämnden
Ordförande Magnus Lunderquist tfn 0731-51 42 47

Region Skånes kulturförvaltning
Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87
Kommunikatör Robert Karlsson, tfn 040 – 675 37 27