Skip to main content

Seminarium om tillgänglighet för människor med funktionshinder

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 14:59 CET

Pressinbjudan från Habilitering & Hjälpmedel
Tid: 2006-03-14, kl 9.30-15.30
Plats: Skånehuset, Kristianstad, Sessionssalen
Presslunch*) kl 12.30-13.30, VIP-matsalen.

Syftet med seminariet är att informera om och inspirera till hur man på olika sätt kan förbättra tillgängligheten för människor med funktionshinder. Bland dagens föreläsare finns Stig Persson från Koncernledningsstaben som berättar om vilka åtgärder som är planerade avseende Region Skånes Handikappolitiska program.

Arkitekt Joel Tufvesson talar om säkra utrymningsvägar för människor med funktionshinder och Klas Göran Björk från RegionFastigheter beskriver tillgängligheten till Region Skånes fastigheter.

Från Skånetrafiken kommer Jeanette Ekberg som berättar om hur det fungerar att resa som funktionshindrad med Skånetrafiken.

Christina Edholm från Förtroendenämnden i Skåne presenterar ett informations- och studiematerial om bemötande som ska användas i alla vårdutbildningar i Skåne.

Dagen avslutas med att Eva Tronarp från avdelningen för miljöstrategier berättar om hur tillgängliga Region Skånes strövområden är för människor med funktionshinder.


*) Missa inte när Region Skåne, istället för att ta ett första spadtag, RIVER MURAR!! och påbörjar ombyggnaden av handikapptoaletterna i Skånehuset – ett inslag som kommer i anslutning till presslunchen.

För ytterligare upplysningar kontakta
Ewa Pihl Krabbe, ordförande i Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, tfn 0705-17 37 47
Douglas Roth, vice ordförande i Fastighetsnämnden,
tfn 0451-595 46 el 414 61
Stig Larsson, professor HAREC (Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning), tfn 040-33 71 03