Skip to main content

Serie komplikationer förlängde sjukvården

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:30 CET

Patienten drabbades av en serie komplikationer som förlängde sjukhusvistelsen med sju veckor. Händelsen anmäls av Universitetssjukhuset MAS som Lex Maria.

Sjukhusets chefläkare önskar en oberoende utredning för att se varför de var för sig kända komplikationerna inträffade och om något hade kunnat göras annorlunda.

Patienten en man i 60 års åldern misstänktes ha en förträngning i ett blodkärl i njuren. När han skulle behandlas för denna inträffade den första av komplikationerna. Fler fortsatte att drabba patienten.

Tog lång tid

Den behandling som han skulle ha klarat av på en, två dagar blev totalt en vistelse på  sjukhuset i sju veckor.

Komplikationerna innebar att patienten utsattes för allvarliga risker och ett stort lidande.

Behandlingen pågår fortfarande. Under en period av sjukhusvistelsen krävde patientens tillstånd att han intensivvårdades.

Lex Maria anmälningar

Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården.

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband

med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada

eller sjukdom.

Ytterligare information

Chefläkare Ingrid Mattiasson

Tel 040 33 28 99

Utsänt av Hans-Göran Boklund

Pressansvarig UMAS

Tel 040 33 33 01