Skip to main content

Simulering hjälper hälso- och sjukvården att tänka efter före

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 10:03 CET

Genom förändrade rutiner kan patienternas resa genom vården underlättas. Men det som låter bra på pappret fungerar inte alltid i praktiken. Labmedicin Skåne har använt sig av simulering för att se vilka förändringar som verkligen leder till förbättringar.

För att förenkla patienternas väg genom sjukvårdssystemet har Labmedicin Skånes verksamhetsområde Klinisk kemi i Helsingborg gjort en datorsimulering av sina arbetsflöden. Simulering är ett sätt att modellera händelser i ett system med hjälp av ett datorprogram. Det gör det möjligt att studera hur systemet uppför sig om förutsättningarna ändras.

Ett besök i stället för två
Det var efter en dialog mellan Medicinkliniken på Helsingborgs lasarett och Labmedicin Skåne som idén uppstod att låta diabetespatienter komma för provtagning och laboratorieanalys vid samma tillfälle som de är på uppföljning hos en sjuksköterska eller läkare. Patienten slipper därmed ett extra sjukvårdsbesök.

– Vi ville få till en effektivare process och bespara patienterna tid och förflyttningar, förklarar Petter Hannerz, enhetschef på Klinisk kemi. För att veta om det skulle fungera i praktiken behövde vi få en helhetssyn och kunna göra detaljerade prognoser.

Att på det här sättet koppla samman aktiviteter i vårdkedjan och därmed underlätta för patienten kallas för ”one-stop clinic”. Konceptet prövades i begränsad omfattning under optimala förhållanden och patienterna var nöjda med försöket.

Tog hjälp av studenter
För att ta reda på vilka förändrade arbetsrutiner som krävdes för att kunna införa konceptet fullt ut och vilken kapacitet systemet hade bestämde sig enheten för att använda sig av simulering. Labmedicin Skåne fick hjälp av två studenter från Lunds tekniska högskola, där kompetens inom simulering fanns. Tillsammans kartlade de arbetsflödena på klinisk kemi och skapade en modell av systemet. Efter det kunde simuleringsförsök utföras, med gott resultat.

– Datorsimuleringen fungerar som ett utmärkt beslutsstöd inför de förändringar vi står inför på avdelningen, menar Petter Hannerz. Även om resultaten fortfarande är teoretiska ger det oss besked om vilka strukturella förändringar vi behöver göra och vilken kapacitet systemet har. På så sätt kan vi upptäcka flaskhalsar och eliminera tidsspill redan innan det praktiska införandet.

Den 16 november håller Petter Hannerz i ett seminarium på Kvalitetsmässan 2011 i Göteborg där han berättar om hur man optimerar sin verksamhet genom simulering. Region Skåne är också på plats på Kvalitetsmässan med en monter.

Mer information:
Petter Hannerz, Enhetschef, Labmedicin Skåne, 0706-91 54 51

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.