Skip to main content

Sjukhus anmäler äventyrlig taxifärd

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 14:13 CET

Skånes universitetssjukhus Lex Maria anmäler transporten av en patient mellan sjukhusets bådas delar i Lund och Malmö. Patienten avvek under färden på motorvägen.

Patienten vårdades på neurologiska kliniken på sjukhuset i Lund. Han hade till följd av sin medicinering hallucinationer.

Mannen skulle undersökas på en annan klinik i Malmö. Han sändes iväg med taxi utan att någon personal följde med. Under färden får patienten hallucinationer och lämnar taxin på motorvägen. Dessbättre kommer han inte till skada.

Sjukhuset håller på med en riskanalys för att se hur patienter på lämpligt sätt ska kunna transporteras mellan sjukhusets delar utan att utsättas för risker.

Anmälningar

Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda. Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

 Kontaktperson Chefläkare Jesper Persson Tel 040-33 32 55

 

Anmälan kan fås från Kommunikationsavdelningen

Tel 040 33 33 01