Skip to main content

Sjukvården vill samarbeta med Trelleborg om vård av äldre

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 15:20 CET

Skånevård Sund i Region Skåne ska nu inleda samtal med Trelleborgs kommun om ett samarbete enligt den modell som finns i Hälsostaden Ängelholm. Det beslutade sjukvårdsnämnd Sund på onsdagen.

Det handlar om att hitta former för kommunen och regionen att samverka för att ge bästa möjliga vård, framförallt till äldre patienter som är i behov av mycket sjukvård och omvårdnad. Tanken är att övergången, till exempel mellan vistelse på sjukhus och kommunens korttidsboende, ska fungera så väl som möjligt.

– De fördelar som utvärderingen av Hälsostaden i Ängelholm visar vill vi ta vara på och utveckla ett liknande koncept i Trelleborg. Genom samverkan mellan Region Skåne och Trelleborgs kommun kan vi utveckla kvalitativ vård där målet är att patientflöden hela tiden förbättras, säger Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukhusnämnd Sund.

Nämnden antog också budget och verksamhetsplan för 2017. I planen anger man vilka mål som hälso- och sjukvården i västra Skåne särskilt ska prioritera under året. Inom områden som patientsäkerhet, tillgänglighet och effektivitet anger nämnden en rad konkreta mål som verksamheten ska arbeta mot. Några exempel:

  • Kortare ledtider i cancervården i enlighet med nationell plan
  • De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet
  • Antalet suicid ska minska, nollvision ska råda
  • Fortsätta utvecklingen av samarbete med kommunerna

– Att förbättra tillgängligheten i vården och se till att vi bedriver patientsäker och kvalitativ vård är några av de viktigaste målen. Därför finns en rad insatser med i verksamhetsplanen för 2017 som ska ytterligare korta köerna och verka för en sammanhållen vård för patienterna, säger Yvonne Augustin.

Dagordning från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde 2017-02-15

För mer information:
Yvonne Augustin (S), ordförande sjukvårdsnämnd Sund,
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare: 0725-97 14 27

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.