Skip to main content

Sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska och somaliska provas i Skåne

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 10:30 CEST

I december startar 1177 Sjukvårdsrådgivningen i Region Skåne ett pilotprojekt för sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska. Tjänsten kommer att erbjudas på försök mellan den 3 december och 28 februari 2013.

Pilotprojektet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Inera och Region Skåne. I Stockholms läns landsting erbjuds tjänsten redan från idag, den 3 oktober.

Under pilotprojektet kommer sjukvårdsrådgivning med tolk på telefon att erbjudas på arabiska och somaliska alla dagar mellan 08.00-22.00. Rådgivningen är gratis och utförs av 1177 Sjukvårdsrådgivningens ordinarie sjuksköterskor tillsammans med tolk.

– Med rådgivning och guidning till vården på det egna språket vill vi underlätta för patienten att hitta rätt vård och öka tillgängligheten till vården. Målet är att i större utsträckning erbjuda rådgivning, på lika villkor, för hela befolkningen och bidra till en effektivare vård säger Monica Larsson, chef på Enheten för vårdkommunikation i Region Skåne.

– Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där svenska språket inte är en självklarhet för många utrikesfödda. Att sjukvården är tillgänglig för alla grupper, oavsett språkkunskap, är en mycket angelägen fråga för Region Skåne. Jag hoppas detta bara är början och att vi inom kort kommer att se en framtida sjukvårdsrådgivning som finns tillgänglig på ännu fler språk, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utvärdering av tjänsten kommer att ske löpande, både under och efter projektet, för att undersöka möjligheterna att etablera tjänsten och utöka till fler språk.

Kort om tolkprojektet:

  • Projektet startar den 3 oktober i Stockholm och den 3 december i Skåne och Västra Götaland.
  • Sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska kommer att ha ett särskilt telefonnummer.
  • Sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska kommer att ha ett särskilt telefonnummer.
  • Tolktjänsten kommer att vara öppen mellan 08.00 – 22.00, alla dagar i veckan.
  • Rådgivningen är gratis, men samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.
  • Rådgivningen utförs av 1177 Sjukvårdsrådgivningens ordinarie sjuksköterskor.

Mer information om tjänsten kommer i samband med starten den 3 december.

Mer information

Monica Larsson, chef Enheten för vårdkommunikation, Region Skåne, 040-675 32 02.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.