Skip to main content

Skåne behöver en fungerande bostadsmarknad

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 14:14 CET

Skåne växer med ett helt Lund var tionde år, men det byggs inte alls lika många bostäder. Skåne måste få en fungerande bostadsmarknad, det kom ledningarna för Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne överens om på det nybildade Skånskt ledningsforum.

-  OECD kom i sin översyn över Skånes styrkor och utmaningar i fjol fram till att Skåne inte lyfter, trots goda förutsättningar, säger Pia Kinhult, Region Skånes regionstyrelseordförande. Därför måste Skånes offentliga aktörer dra åt samma håll, oavsett om det är stat, region eller kommun.

Skåne är attraktivt och växer så det knakar. Under den senaste tioårsperioden har Skåne vuxit med 110 000 invånare och Region Skånes befolkningsprognos förutspår att befolkningen kommer att öka lika mycket fram till år 2022. Samtidigt har bostadsbyggandet inte hängt med. Dessutom är marken särskilt i sydvästra Skåne högkvalitativ och värd att bevara för livsmedelsproduktion.

-  Eftersom inflyttningen till Skåne hela tiden ökar måste vi bygga fler bostäder, speciellt hyresrätter. Just nu finns cirka 9 000 outnyttjade byggrätter i västra Skåne, samtidigt som vi har ett stort behov av bostäder för nyinflyttade och ungdomar. För att säkra tillgången på bostäder långsiktigt måste vi arbeta tillsammans, säger landshövding Margareta Pålsson.

Det är Skånes kommuner som har planmonopol och som bestämmer vad som får byggas var, medan Länsstyrelsen har tillsyn över bebyggelseutvecklingen.

-  Kommunerna måste noga avväga olika intressen för att få en livskraftig utveckling i sina orter och för sina invånare, säger Stefan Lundgren, ordförande i Kommunförbundet Skåne. Det gäller särskilt hur och var vi bygger bostäder.

För att lösa bostadsproblematiken i Skåne krävs både en fungerande bostadsmarknad och en fungerande kollektivtrafik.

-  En av flera lösningar på bostadsproblematiken kan vara att prioritera byggande i kollektivtrafiknära lägen och förtäta befintliga städer till exempel genom att bygga mer på höjden, säger Pia Kinhult. Ledningsforumet har nu beslutat att starta ett regionalt bostadsnätverk för att till nästa träff titta på bland annat planfrågor, bostadsmarknad och kollektivtrafiken.

Skånskt ledningsforum är en arena för att understödja ett samlat skånskt agerande och intensifiera samarbetet. Vid just detta mötet behandlades bostadsfrågan, men även andra frågor av betydelse för Skånes utveckling kommer att lyftas på framtida möten. Ledningsforumet består av ledningarna för Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne, och forumet träffas varje kvartal.

För mer information, kontakta:

Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne 044-309 30 52 (pressekreterare Johan Folin)
Margareta Pålsson, landshövding i Skåne, 010-224 13 22 (kommunikationschef Ann-Nina Finne)
Stefan Lundgren, ordförande Kommunförbundet Skåne, 046 - 71 99 37 (kommunkatör Magnus Gustafsson)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.