Skip to main content

Skåne introducerar ny inriktning på behandling av hjärtstopp

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 10:01 CEST

Pressmeddelande från KAMBER, Region Skåne
KAMBER-Skåne har under senaste åren introducerat mekaniska hjärtkompressioner vid hjärtstopp inom ambulanssjukvården.

LUCAS (Lund University Cardiac Assist System) finns numera i Skånes samtliga akutambulanser, 50 st. och under hösten installeras även LUCAS i transportambulanserna, ca 15 st. Med anledning av detta har det funnits skäl att utveckla ett nytt handlingsschema (algoritm) för behandling av hjärtstopp. Algoritmen är endast avsedd för den medicinska professionen och används endast av ambulansteam och prehospitala akutteam vid hjärtlungräddning med LUCAS .

Gjorda studier har varit positiva till användningen av LUCAS inom ambulanssjukvården och den nya algoritmen möjliggör bland annat förbättrat blodflöde till hjärnan, defibrillering under pågående hjärtkompressioner och fullgod återupplivning under transport i ambulans.

I Frostavallen den 26/27 oktober, 2005 hålls den första instruktörskursen för behandling enligt den nya algoritmen. Därefter kommer instruktörerna att utbilda ambulanssjukvårdens ca 600 medarbetare i den nya algoritmen.
Region Skåne rapporterar hjärtstopp till den nationella databasen för hjärtstopp men kommer också regionalt att noga följa upp behandlingsresultaten efter införandet av den nya algoritmen.

För mer information kontakta:
Göran Björkander informatör KAMBER-Skåne 0705283320
Poul Kongstad chefläkare Kamber-Skåne 0705934448

KAMBER-Skåne är Region Skånes Ambulans-, Katastrof- &Beredskapsförvaltning

Länkar

KAMBER:s hemsida
http://www.skane.se/kamber