Skip to main content

Skåne lyfter – för sundare vanor igen!

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2011 08:00 CET

Den 4-12 maj 2012 sätter Region Skåne åter fokus på sundare vanor genom uppmärksamhetsveckan Skåne lyfter – för sundare vanor. Den uppskattade turnén landar nästa år i Kristianstad, Bjuv, Trelleborg och Malmö. Arbetet med satsningen är redan i full gång, och flera nya inslag är inplanerade för 2012.

Facebook blir en av nyheterna inför nästa Skåne lyfter. Tanken är att öppna upp för mer dialog och möjligheten att även möta en yngre målgrupp. Via Facebook kan nyheter och uppdateringar kommuniceras direkt med medborgarna, vilket ger möjlighet till direkt respons på de aktiviteter som planeras inom Skåne lyfter.

Skåne lyfter för tredje gången
Skåne lyfter för tredje gången i maj 2012 och satsningen är en del av den nationella satsningen ”Ett friskare Sverige”, som pågår i hela landet. Syftet är att stimulera medborgarna att göra de hälsosamma valen. Fokus nästa år kommer att ligga på målgruppen barn, unga och äldre. Utgångspunkten för Region Skånes satsning är den regionala folkhälsostrategin för Skåne 2010-2013. Särskilt fokus läggs på hälsofrämjande skolutveckling och framför allt skolmiljön.

- Region Skånes satsning är ett komplement till det strukturella och strategiska arbete som redan genomförs regionalt och lokalt. Det handlar även om hälsositutationen i Skåne. Vi sticker ut när det gäller vissa områden, t.ex. fysisk inaktivitet och övervikt. Genom att arrangera en uppmärksamhetsvecka hoppas vi skapa förutsättningar för skåningarna att ta ett större personligt ansvar för sin egen hälsa. Meningen är inte att ändra folks beteende på en vecka, utan att uppmärksamma allt arbete som görs och samtidigt göra våra medborgare medvetna om de hälsosamma valen, säger Birgitta Södertun, regionråd med ansvar för folkhälsofrågor i Region Skåne.

Turnéorterna spikade
Skåne lyfter turnén kommer att landa i Kristianstad den 4 maj, Bjuv den 5 maj, Trelleborg den 11 maj och avslutas i Malmö den 12 maj. På dessa orter kommer infotorg att byggas upp där besökarna kan prova, smaka och uppleva på temat sundare vanor. Kul prova-på aktiviteter, fartfyllda uppvisningar, spännande utmaningar, smakupplevelser, gångsafari, hälsomodul och utställare innebär att det kommer att finnas något för alla åldrar. Lokala profiler och föreningslivet synliggörs på varje ort.

Region Skåne utmanar skånska skolor
Succén med skoltävlingen i samband med Skåne lyfter fortsätter även 2012. Temat är ”Tävla och lyft miljön i din skolrestaurang”. Samtliga elever i åk 4-9 i Skåne utmanas att medverka i tävlingen där syftet är att skapa bättre förutsättningar för god matro i de skånska skolorna. Fram till den 31 mars finns möjlighet att skicka in bidrag till tävlingen. Vinnaren koras på turnéstopp Malmö den 12 maj 2012.

Tävlingen och alla spännande bidrag som kommer in kan man givetvis följa via facebook och Skåne lyfter webben.

 
För mer information
Ann-Christine Lundqvist, folkhälsostrateg, 044-309 32 38
Birgitta Södertun, regionråd med ansvar för folkhälsofrågor, 044- 309 33 53

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument