Skip to main content

Skåne satsar mer på kollektivtrafik och 760 miljoner enbart på cykling

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 15:35 CEST

I morgon lanseras nästa Regionala Transportinfrastrukturplan för Skåne. Budgeten är ca 4, 3 miljarder och Skånes offensiva satsningar på kollektivtrafik fortsätter. Cykelsatsningen i regionen är också Sverigeledande i ambition.

Region Skåne träffar imorgon Skånes kommuner för att presentera och gå igenom RTI-planen 2014-2025. Den totala budgeten på ca 4,3 miljarder har fördelats över trafikslag och objekt över perioden. En tydlig trend är att den offensiva satsningen på kollektivtrafik fortsätter i Skåne. Både Pågatågstrafiken och busstrafiken byggs fortsatt ut och i stråk med många resenärer utan järnväg kommer regionala superbussar att startas.

-  Skåne har en flerkärnig ortstruktur och det genomsyrar vår planering när det gäller trafik och infrastrukturplanering. Människor skall kunna pendla och ta sig fram på ett hållbart sätt. Bra och utvecklad kollektivtrafik är en nyckel till Skåne framtid. Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne.

En fördjupning av infrastrukturplanen är Cykelvägsplanen för samma period. Skåne har alltid legat i framkant vad gäller cykelplanering och de tre största städerna i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg rankas alla i topp bland Sveriges cykelstäder. I planperioden 2014-2025 satsar Region Skåne 380 miljoner på cykling som matchas av kommuneras medfinansiering och slutar på hela 760 miljoner. Totalt är det 200 miljoner mer än på förra planperioden.

-  Det speciella i Skånes cykelplanering är att vi tittar på helheten. Alltså hela resan från start till mål och att vi tar ett grepp på de olika sorternas cykelresor där också kuststräckor och rekreationscykling kommer in. Sedan är det goda samarbetet med kommunerna speciellt. Alla ser nyttan och visionen av detta arbete, säger Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg, Region Skåne

Cykelvägsplanen finns att hämta här: http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/infrastrukturplanering/cykelvagsplan/

Plats för mötet är High Court, Malmö 08:30-12:00

För mer information kontakta:

Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne.

Tel: 0768-89 07 56

Therese Andersson, Enhetschef, Region Skåne. Tel: 0768- 87 18 04  

Kerstin Åklundh, Infrastrukturstrateg, Region Skåne: Tel: 0703-58 85 12

Sofia Bennet, Information, Region Skåne Tel: 0768 -87 15 64

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument