Skip to main content

Skånes bästa vårdcentral 2016 utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 10:38 CEST

Östra Läkargruppen - Skånes bästa vårdcentral

Östra läkargruppen i Kristianstad har fått utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2016. Priset, som tidigare hette Glasäpplet, belönar kreativitet, kvalitet och förbättringar och patientens upplevelse väger tyngst.

Det stod mellan tre vårdcentraler: Laurentiikliniken i Lund, Capio Citykliniken Olympia i Helsingborg och Östra Läkargruppen i Kristianstad som alltså utsågs till Skånes bästa vårdcentral vid prisutdelningen på Dockplatsen i Malmö.

Motiveringen lyder:

”Mycket nöjda patienter, särskilt höga omdömen för bemötande, respekt och delaktighet, parallellt med bra kvalitetsresultat gör Östra läkargruppen i Kristianstad till en värdig vinnare av Skånes bästa vårdcentral 2016.”

- Det här priset betyder jättemycket. Det är ett erkännande att vår verksamhet är så bra som vi själva tycker den är. Vi har jobbat mycket med patienten i fokus och att lösa patientens problem i samverkan mellan personalgrupperna, säger Leif Holmer, verksamhetschef, Östra Läkargruppen.

Utmärkelsen ger Östra läkargruppen en prissumma på 40 000 kr och ett glasäpple designat av Henne Dreutler. Årets pris delades ut av Anders Åkesson (MP), ordförande för beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

- Varje år görs omkring fyra miljoner besök på de skånska vårdcentralerna. Det är viktigt att vi har hög tillgänglighet i kombination med hög kvalité inom primärvården och jag är glad över att få lämna över ett glasäpple till en vårdcentral som lyckas extra bra med sitt uppdrag, säger Anders Åkesson.

Olympia och Lauretiikliniken nominerade
Nominerade var även Laurentiikliniken i Lund ochCapio Citykliniken Olympia i Helsingborg som också har uppskattats mycket av medborgarna och har bra kvalitetsresultat. De tilldelades hedersomnämnande i form av diplom och miniatyr av Glasäpplet.

Patientomdömen och kvalitet
Skånes bästa vårdcentral är en årlig utmärkelse som tidigare hette Glasäpplet. Det bedömningskriterium som väger tyngst för utmärkelsen är patientomdömen i den nationella patientenkäten samt vårdcentralen kvalitetsresultat inom utvalda parametrar som olämpliga läkemedel till äldre och antibiotikatryck. Ärenden till Patientnämnden och IVO vägs också in i bedömningen.

Läs mer om utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral

Kontakt

Region Skånes presstjänst, 044-309 39 77.

Praktikertjänst presschef Erik Magni, 0703-265098.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.