Skip to main content

Skåneveckan för psykisk hälsa 8-14 oktober – Barn och unga i fokus

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 16:30 CEST

Nu är det snart dags för Skåneveckan för psykisk hälsa som arrangeras för tredje året och med större uppslutning och intresse än någonsin. På ett flertal orter runt om i Skåne arrangeras seminarier, kulturevenemang och föreläsningar. Årets vecka har ett speciellt fokus på barns och ungas psykiska hälsa. Ett 30-tal arrangemang som utförs av cirka 25 olika arrangörer kommer att hållas på olika platser i Skåne och på programmet står  bland annat:

En eftermiddag på Lindängen med fokus på psykisk ohälsa till följd av flykt, våld och tortyr
Föreläsningar och kulturinslag med bland annat BUP:s Team för krigs- och tortyrskadade, Kvinnorättsorganisationen FemCenter samt Hjärnkolls Attitydambassadör Armin Asman.
Måndagen den 8 oktober klockan 11.30–18 Mötesplats Lindgården, Lindängsplan 4, Malmö

Hur mår de ensamkommande flyktingbarnen?
Seminarie om ensamkommande flyktingbarns behov av psykiatrisk vård och stöd. Nulägesanalys och framtidsvision. Handisams Generaldirektör Carl Älfvåg samt Regionråd Anders Åkesson medverkar. Moderator: Behrang Miri. Den uppmärksammade bildserien/utställningen ”Som broar över mörka vatten” visas. Bildsviten har gjorts av ungdomarna själva och skildrar deras resa ensamma från Afghanistan till Sverige.
Tisdagen den 9 oktober  klockan 9- 12 Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö

Vad innebär det att leva med psykisk ohälsa? 
Psykiatrin i Trelleborg bjuder in till en afton med föreläsningar & kulturinslag. Tjipke. S. Schmidt framför ”Inte Riktigt Som Du”. Regionråd Anders Åkesson, brukarorganisationer samt representanter från psykiatrin och socialpsykiatrin finns på plats.
Tisdagen den 9 oktober klockan 16-21 Församlingshemmet, Valldammsgatan 5 i Trelleborg  

Världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober- Fokus Ung!
Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammas i år stort på Dunkers kulturhus. Psykiatrin visar hur man arbetar och genom samtal, konst, målande berättelser och musik söks gemensamt svar på hur unga i framtiden kan få bästa möjliga hjälp. 
Klockan 14 - 20 Konsertsalen, Dunkers kulturhus, Helsingborg

Världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober 2012 – manifestation i Malmö
För fjärde året uppmärksammar Malmö Stad och Lokalt forum, ett nätverk av brukar och anhörigföreningar, Världsdagen för psykisk hälsa. Årets tema är återhämtning som belyses ur olika perspektiv. Avmarsch från Stortorget till Gustaf Adolfs Torg.
Klockan 15.30 – 20:00  Gustav Adolfs Torg, Malmö. Samling på Stortorget Klockan 15.30  för gemensam avmarsch till Gustav Adolfs Torg.

Sveriges vanligaste psykfall – om depression
1 av 4 lever med psykisk ohälsa. Fast det berör så många lever negativa attityder kvar. Utifrån egna erfarenheter, intimt och med glimten i ögat, utmanar attitydambassadör Malin Jensen våra attityder och föreställningar.
Torsdagen den 9 oktober klockan 16:00- 18:00 Hörsalen, Ängelholms bibliotek.

En eftermiddag om självskadebeteende och ätstörningar
Föreningen SHEDO & Region Skåne bjuder in till en eftermiddag om självskadebeteende och ätstörningar. Medverkar gör bland annat Hannah Parnén som lidit av ätstörning och självskadebeteende i mer än 20 år, men som nu är frisk.
Lördagen den 13 oktober klockan 13 - 16:30 Jubileumsaulan SUS, Jan Waldenströms gata 5, Malmö

Mer information
För information samt hjälp med att kontakta arrangörer och intervjupersoner, exempelvis Hjärnkolls Attitydambassadörer som genom sin egen erfarenhet kan berätta om hur det är att leva med psykisk ohälsa, kontakta:

Johanna.Schmidt@skane.se  telefon: 0768-87 08 36
Jenny.Sjoo@skane.se           telefon: 0768-87 02 99

Skåneveckans kompletta program finns här:  www.skane.se/skaneveckan

 

  

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.