Skip to main content

Skånsk turism ökar rekordartat

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 15:22 CET

Pressmeddelande från Position Skåne. Turistströmmarna till Skåne ökade med mer än 5.3 procent under förra året.
Skåne hade under 2005 totalt 2.835.234 kommersiella gästnätter Det är det bästa resultatet någonsin för skåneturismen.

Utländska besökare utgör nu 19 procent av besökarna i Skåne. Tyskar och danskar är den största gruppen utländska turister, de står för 119.476 respektive 87.411 övernattningar.

Ökningen av antalet gästnätter i Skåne är den största sedan år 2000 då skåneturismen fick ett rejält lyft tack vare Öresundsbrons tillkomst. Ökningen kan till stora delar tillskrivas det långsiktiga arbete som Position Skåne gjort för att förankra varumärket Skåne och göra det till ”en top-of-mind destination” för allt fler turister. Det konstaterar Semmy Rülf, VD för Position Skåne.

-Arbetet med att bygga och sälja varumärket Skåne är ett långsiktigt projekt. Vi är mycket nöjda med att vårt arbete nu bär frukt och att turistantalet ökar kontinuerligt.

Under det gångna året har Position Skåne arbetat med ett antal projekt för att öka turismen till Skåne, allt från golfpaket för utländska golfare till PR-arbete med skånska trädgårdar i rese- och matprogram. Bland annat har man sponsrat ett avsnitt av New Scandinavian Cooking där Tina Nordström lagar mat i Kåseberga. Programmet har visats i 80 tevekanaler enbart i USA. Det har även visats i Frankrike och ska sändas i Storbritannien, Australien, Tyskland och Kina.

Omfattande marknadsundersökningar har gjorts om varumärkesarbetet i Skåne. Svenskar och danskar har tillfrågats och bland danskar kommer både Malmö och Skåne högt upp på listan över de mest attraktiva resmålen i Sverige. När det gäller golf intar Skåne en absolut förstaplats i Sverige. Danskarna har en mycket positiv bild av Skåne och förknippar gärna regionen med natur och landskap.

Maten och måltidsupplevelsen är en allt viktigare del av turistens av upplevelser. Turismens utredningsinstitut har undersökt svenskarnas intresse för mat och kunskap om olika matregioner i Sverige.

Här konstaterar man att 45 procent av svenskarna spontant nämner Skåne som det landskap de mest associerar med mat – en överlägsen förstaposition i landet. Bland skåningarna själva är det hela 75 procent som förknippar sin egen region med mat.

Semmy Rülf blickar också framåt när det gäller arbetet med att locka fler turister till regionen.

Inom de närmaste tre åren ska antalet gästnätter öka till över 3 miljoner och var fjärde turist ska komma från utlandet. Fokus för marknadsföringen ligger på köpstarka målgrupper identifierade av Sveriges Turistråd, i första hand följande grupper: DINKs (Double Income No Kids), WHOPS (Wealthy, Healthy Older People ) och Active Families.

Som exempel på specifika aktiviteter har man inlett samarbete med flygbolagen för att locka hit fler resenärer, man kommer även att arbeta mer med filmturism, golf och matupplevelser. Bland annat planeras en konferens om kulinarisk turism i september. Dessutom deltar man i planeringen av firandet av Carl von Linnés födelse som pågår under hela 2007.

Mer information:
Semmy Rülf, VD, Position Skåne
mobil: 070-9312730
eller
Lena Birgersson
Pressansvarig
Position Skåne
Stortorget 9
211 22 Malmö
tel. 040- 20 96 02
mobil 070-795 86 02
lena.birgersson@skane.com
www.skane.com

Position Skåne AB har som främsta uppdrag att marknadsföra Skåne för turister och utländska investerare. Bolaget ägs av Region Skåne och de skånska kommunerna. Bolaget startades den 1 januari 2003 och innebär att verksamheten inom Skånes Turistråd och Region Skåne Inward Investment slogs samman.