Skip to main content

​Skånska sjukvården allt bättre

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 10:27 CET

Den skånska hälso- och sjukvården blir allt bättre, konstateras i en stor nationell jämförelse av vården gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. Region Skåne klättrar flera placeringar i den sammanvägda bedömningen.

För patienter som drabbats av stroke eller behandlas inom ortopedi erbjuds en mycket bra vård, också i jämförelse med övriga landsting och inom psykiatri syns en särskilt stark förbättring kring kvalitet. Sammantaget är resultatet för Region Skåne bättre än tidigare vilket också är den tydliga riktningen de senaste åren.

Cancervården i Region Skåne inför just nu standardiserade vårdförlopp för patienten vilket framförallt kortar tiden till diagnos. Cancer är också ett område där Region Skåne klättrar i placering.

– Det här är resultatet av målmedvetet förbättringsarbete där personalens arbete har varit avgörande. Vi kommer att arbeta vidare med tillgängligheten till vården genom att bland annat införa standardiserade vårdförlopp för fler cancerdiagnoser och genomföra en stor satsning på e-hälsa. Det finns mycket kvar att göra och nu gäller det att fortsätta med det goda arbetet, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Patienter som varit i kontakt med sjukvården i Skåne har bättre erfarenheter än i de flesta andra landsting. Men trots positiva erfarenheter och goda kvalitetsresultat är befolkningens syn på hälso- och sjukvården mindre bra. Förtroendet för själva organisationen är lågt och tillgängligheten uppfattas som dålig. Patienter är dock positivare än befolkningen i stort.

En förklaring kan vara att man upplever det enskilda mötet med vården som positivt, men ser brister i övergångarna mellan vårdinstanser. Det är också ett prioriterat förbättringsområde; att utveckla och effektivisera patientens väg genom vården och fortsätta arbeta för att korta väntetiderna.

Kontakt:
Anna-Lena Hogerud (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare Tel: 0725- 97 14 27

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.