Skip to main content

Skadad tarm vid operation Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 15:59 CET

Pressmeddelande från Helsingborgs lasarett. Helsingborgs lasarett Lex Maria anmäler att en drygt 50-årig kvinna fick en skada på tarmen vid en livmodersoperation där diatermi användes.
Diatermi är en metod där elektricitet nyttjas för att skära, men även stoppa mindre blödningar vid operationer.

Vid det aktuella fallet upptäcktes under operationen att ett litet område av tarmen hade blivit vitfärgat av diatermin. Området inspekterades genast noggrant och ytterligare en gång innan operationen avslutades. Det uppfattades då endast vara en ytlig påverkan på tarmen som inte behövde ytterligare åtgärder.

Patienten skrevs ut 2 dagar efter operationen, men återkom med buksmärtor efter 6 dagar. Ny operation gjordes och då upptäcktes att tarmen hade spruckit på det ställe som tidigare konstaterats vara vitfärgat. Skadan var allvarligare än vad som hade bedömts vid första operationen och komplikationen orsakade sjukhusvistelse med intensivvård. Patienten är nu utskriven från sjukhuset och tillståndet har förbättrats, men patienten är ännu inte fullt återställd.

Chefläkare Jan Dahlström anmäler det inträffade till socialstyrelsen. Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser där patienten utsatts för skada, eller risk för skada, som följd av den vård han/hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården - inte att söka syndabockar.

För ytterligare information kontakta chefläkare Jan Dahlström, 042-10 00 00