Skip to main content

Slut för BALTIC+ och början för BALTIC++ – strategiska samarbeten i Östersjön

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 11:37 CEST

Pressinbjudan från Regional utvecklingsledning. Nästa vecka är det dags för avslutningskonferens i det framgångsrika Östersjöprojektet BALTIC+.
Men förhoppningsvis blir dagen även början på en ny period för detta Östersjösamarbete, då en ny ansökan – nu för projektet BALTIC++ - lämnades in till programsekretariatet för Interreg III B i september. Beslut om godkännande väntas i december i år.

På BALTIC+ slutkonferens kommer det konkreta samarbetet att summeras och presenteras. Bland de medverkande märks bland andra Uffe Ellemann-Jensen från Baltic Development Forum, som kommer att ge sina visioner om framgångsrika vägval i södra Östersjön. Moderator är Kjell-Albin Abrahamson, utrikeskorrespondent i Polen och Uno Aldegren, Regionstyrelsens ordförande, står som värd för dagen.


Tid
Den 26 oktober 2005, kl 09.30-16.00


Plats
Casino Cosmopol i Malmö, Slottsgatan 33

Media är välkomna hela dagen! Eventuella intervjuer sker mellan 12.30 - 13.30. Slå gärna en signal och meddela er ankomst.


Ytterligare information

Carina Johnsson, projektledare, Region Skåne, 044–13 32 14, 0703-82 32 14
Karin Swensson, informatör, Region Skåne, 044-13 32 09, 0706-60 31 13


Fakta om BALTIC+

Våren 2003 startade BALTIC+, stort INTERREG III B-projekt inom Östersjöprogrammet med sammanlagt 21 partners i Skåne, norra Tyskland och norra Polen. Region Skåne är s.k. Lead Partner för projektet, som löper åren 2003-2005, och ska utmynna i gemensamma strategier och åtgärder för regional utveckling. Särskild tonvikt läggs på ekologiskt jord- och skogsbruk, turism och landsbygdsutveckling, kommunikationer samt mellankommunalt samarbete.
www.balticplus.se