Skip to main content

SMS lägger grunden för ny diabetesvård

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 08:35 CET

Diabetesdagvården på Centralsjukhuset Kristianstad tar årligen emot ca 700 patienter för regelbundna kontroller. Idag möter patienterna en vårdinrättning som erbjuder högkvalitativ vård på traditionellt sätt. – Men samhället är inte det samma idag som för ett par år sedan. Vi behöver utveckla och förnya oss för att på bästa sätt anpassa oss till våra patienters behov, säger Ann Kjellgren, diabetessjuksköterska vid Medicinkliniken. Ett första steg är den digitala enkät som skickas ut via SMS.

Diabetesdagvården på Centralsjukhuset Kristianstad håller idag en mycket hög nivå och uppfyller alla de krav och riktlinjer som finns. Ändå är personalen på mottagningen inte helt nöjd. – Vi har många uteblivna besök och sena avbokningar som gjort att vi känt att vi inte möter våra patienters behov på bästa sätt, förklarar Ann Kjellgren.

Personalen har länge diskuterat olika alternativ som exempelvis öppen mottagning, kvällsmottagning eller samlade besök där patienten vid ett och samma tillfälle får träffa alla i teamet. Men kunskapen om hur patienterna egentligen vill göra sina kontroller var liten. Därför beslutade mottagningen sig för att via SMS skicka ut en enkät med frågor om just du som patient vill göra dina kontroller. – Valet med en digital enkät via SMS är ett första steg i det nytänkande som vi strävar efter. Vi lever i ett IT-samhälle och vi hoppas på att en enkät direkt i telefonen ska vara enklare att besvara och därför generera fler svar, säger Ann.

Pilotstudien som gjordes föll väl ut och nu har enkäten skickats ut till ca 140 personer. Förhoppningen är att under våren kunna sammanställa svaren och att i höst kunna ta fram en handlingsplan för den nya diabetesvården på mottagningen. – Responsen har varit positiv och de flesta är tacksamma och glada över att vi vill utveckla och förbättra vården, avslutar Ann.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta

Ann Kjellgren, diabetessjuksköterska, Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 18 50
Helene Holmer, sektionschef och specialistläkare Medicinkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 18 50

Presskontakt: Jenny Pettersson, kommunikatör Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 27 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument