Skip to main content

Startskott för satsning på förbättrad missbruksvård i Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 16:09 CEST

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bjuder den 11 och 12 september in till en gemensam Open Space-konferens i Malmö för att diskutera hur missbruks- och beroendevården i Skåne kan förbättras.

Över 300 personer från 100 olika verksamheter kommer att delta på konferensen och bland dem finns representanter för psykiatri, primärvård, beroendevård, 25 av Skånes 33 kommuner, kriminalvård, Statens institutionsstyrelse och brukarföreningar.
Open Space är en konferensform där deltagarna själva utformar programmet. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att gemensamt sikta framåt och utifrån sin samlade kunskap identifiera prioriterade frågor och göra handlingsplaner.
I samband med Open Space-konferensen i Malmö inbjuds massmedia till en pressträff.

Tid: Torsdagen den 11 september, klockan 10.30
Plats: Amiralen, Amiralsgatan 35 i Malmö

På pressträffen medverkar:
Håkan Rosén, verksamhetschef Beroendecentrum Malmö, UMAS
Fredrik Palmgren, enhetschef Beroendeenheten, Trelleborgs kommun
Gunborg Brännström, projektledare för implementeringen av riktlinjer inom missbruks- och beroendevården, Sveriges Kommuner och Landsting
Kaffe och fralla serveras.

För mer information kontakta:
Anna von Reis, projektledare Kommunförbundet Skåne, 0435-719925
Ann-Mari Ek, projektledare Region Skåne, 044-3093092
Annica Henriksson, projektledare Kommunförbundet Skåne, 0435-719927
Ted Bergdahl, kommunikatör Sveriges Kommuner och Landsting,
070-695 79 54