Skip to main content

Stora skillnader i skånska barns hälsa

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 13:25 CEST

Det råder stora skillnader mellan skånska barns hälsa, visar den årliga genomgången av regionens barnavårdscentraler.
– Vi kan se både geografiska och socioekonomiska skillnader mellan barnen, säger Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare och enhetschef på Kunskapscentrum för barnhälsovård.

Rapporten visar bland annat att andelen barn som får enbart bröstmjölk vid sex månader ålder varierar från fyra till 39 procent mellan kommunerna.

Andelen barn (0 till 4 veckor) som utsätts för rökning i hemmet varierar mellan en procent i Lomma och 45 procent i Perstorp.  Även mellan stadsdelarna i Malmö varierar nivåerna stort.

Frekvensen av övervikt och fetma varierar mellan 5,9 procent i Lomma och 15,6 procent i Östra Göinge.

– Resultatet ger oss anledning att fundera över utvecklingsarbetet för att säkerställa alla barns rätt till hälsovård av god kvalitet. Det positiva är att vår uppföljning visar att förändring och förbättring är möjlig. Bland annat genom fortutbildning och resursöversyn, säger Marie Köhler, som också lyfter fram att statistiken stöder familjecentralen som koncept när det handlar om att barnhälsovård skall nå barnet.

I Skåne är ca 95 000 barn i åldrarna 0 till 5 år inskrivna på någon av de 150 barnavårdscentraler som ingår i hälsovalet. Regelbundet kommer barnen med sina föräldrar till barnavårdscentraler för hälsosamtal och uppföljning av barnets utveckling.

– Rapporten visar på behovet av tidiga och riktade insatser för att stärka barns hälsa. Vi har satsat på fler familjecentraler och kan se att det gör skillnad. Det är prioriterat att fortsätta utveckla det här stödet till familjerna, säger Birgitta Södertun (KD).

Ladda ned en sammanfattning av resultaten nedan

Rapporten i sin helhet finns på: http://www.skane.se/kunskapscentrumBHV

Fakta:
I Kunskapscentrum för barnhälsovårds uppdrag ingår att samla in och bearbeta den data rörande barns hälsa som registreras på Skånes 150 barnavårdscentraler.

De indikatorer för barns hälsa som för närvarande följs och registreras i barnhälsovården är; amning, rökfri miljö, övervikt/fetma, första hembesöket, depressionsscreening av mammor, föräldrastöd i grupp, vaccinationer, hörsel- och synundersökning, samt samverkan med och anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.