Skip to main content

Strålande start för antalet resor med Skånetrafiken 2006

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 16:14 CEST

Pressinformation från Skånetrafiken. Resandet har ökat med över 12 % under januari och februari.
Det är redan trångt på vissa avgångar med både tåg och buss. Därför finns utökade satsningar på trafiken med i den plan för trafikförsörjning som nämnden för kollektivtrafik lämnar till regionfullmäktige för beslut.

Resandet med både tåg, regionbuss och stadsbuss har ökat mer än någonsin förut. Till del har det att göra med den långvariga vintern och att resandet samma månader förra året var lågt. Ökningen är oavsett det över förväntan.

Regionbuss har ökat med 9,5 %, tåg med 13,9 % (över Bron 18,3 % och i Skåne 12,4 %) och stadsbuss med sammanlagt 13,1 %. Störst har ökningen varit i Helsingborg där resandet ökat med hela 23,2 %. Malmö har ökat med 10,2 %. Totalt ger det en ökning för hela Skånetrafiken på 12,2 %. Målet är 3 % resandeökning om året.

- Det här är otroligt bra siffror för oss, säger Gösta Ahlberg. Det visar att vi kan och bör fortsätta att utveckla trafiken.

Trafikförsörjningsplanen 2007
Vid nämndens sammanträde idag godkändes planen för att sedan skickas över till fullmäktige för beslut i juni.

2007 vill nämnden och Skånetrafiken satsa på att bygga ut både den svaga och den starka trafiken. Antalet resmöjligheter per vecka i närtrafiken bör ökas från tre till fem, samtidigt som det behövs ökade resurser på regionbussarnas starka Pendeln och SkåneExpressen-linjer. Det behöver beställas nya Pågatåg. Beslut tas i nämnden i augusti, efter att regionfullmäktige fastställt om det finns utrymme i budgeten.

En annan stor händelse under 2007 kommer att vara det nya biljettsystemet. Tillsammans med det kommer det att lanseras nya servicemöjligheter, t.ex. att ladda kortet på Internet. I planen tas också höjd för förändringar inom serviceresorna, främst färdtjänsten. Många kommuner funderar på vilket sätt som resorna bäst organiseras på och om Skånetrafiken eventuellt ska få ett öka ansvar.

Skrivelse till regeringen om trafikeringsrätter
Trafikpropositionen, som regeringen presenterade den 22 mars, ger inga nya förutsättningar för att trafikhuvudmännen ska få trafikeringsrätter på banor där SJ idag har rätten. Därför skickar nämnden en skrivelse till regeringen där den drar tillbaka ansökan om trafikeringsrätterna till Göteborg och Kalmar, men kompletterar ansökan om trafikeringsrätten till Karlskrona på Blekinge kustbana.

– Den sträckan är inte lönsam, vilket är en anledning till att vi tror att vi kan få trafikeringsrätten till Karlskrona, säger Gunnar Hermansson, projektledare för tågupphandlingen. Vi hade hoppats på de andra också eftersom vi samverkar med de andra länen för att utveckla trafiken och handla upp den i konkurrens för att få bra kvalitet till bra pris. Nu handlar vi upp Öresundstågstrafiken och får söka samarbete med SJ på de sträckor där SJ fortsatt kommer att ha monopol.

Skånetrafikens skrivelse till regeringen skickas på vägnar av berörda trafikhuvudmän: Skånetrafiken, Blekingetrafiken AB, Västtrafik AB, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik AB och Hallandstrafiken.

Skrivelsen finns i sin helhet i pressrummet på www.skanetrafiken.se

För mer information, kontakta
Gösta Ahlberg
Trafikdirektör Skånetrafiken
Tfn 070-609 86 10

För information om skrivelsen till regeringen
Gunnar Hermansson
Projektledare tågtrafikupphandling på Skånetrafiken
Tfn 046-16 05 73 / 070-609 86 73

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs cirka 100 miljoner resor med Skånetrafikens 50 tåg, 475 regionbussar och 300 stadsbussar. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 2,4 miljarder kronor.