Skip to main content

Stresshanteringskurs i Staffanstorp får internationell uppmärksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 09:40 CEST

Vårdcentralen Staffanstorp har sedan flera år tillbaka erbjudit sina patienter en stresshanteringskurs. På kursen lär du dig hur kroppen reagerar på stress och hur du kan hantera den för att må bra i arbetslivet och privatlivet.

Kursen bygger på ett samarbete mellan flera yrkeskompetenser och bedrivs utifrån en hälsopedagogik som innebär att patienten själv ska kunna påverka sin situation. Deltagande i grupp genererar ofta en känsla av att inte vara ensam i sitt mående vilket har en symtomlindrande effekt. 

Stresshanteringskursen har rönt stora framgångar hos såväl deltagare som samhället och nu har Vårdcentralen Staffanstorp med Marie Johnsson och Christina Nordström blivit inbjudna att delta i den internationella världskonferensen 2012 Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact  http://swsd-stockholm-2012.org/  

– Vi är glada över att arbetet uppmärksammats på internationell nivå, sägerChristina Nordström, arbetsterapeut och Marie Johnsson kurator. Men främst är det en fantastisk glädje att se varje gruppmedlems utveckling i att hantera sin egen stress. 

Stresshanteringskursen omfattar åtta träffar med sex–åtta deltagare och efter sex månader sker en återträff.  

 
För mer information kontakta 

Marie Johnsson                          Christina Nordström
kurator                                          arbetsterapeut
046-275 18 12                                046-275 17 86
Marie.A.Johnsson@skane.se           Christina.Nordstrom@skane.se

Bodil Berglund
Verksamhetschef
0766-48 64 06
Bodil.Berglund@skane.se  

www.vardcentralenstaffanstorp.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Primärvården Skåne – den offentliga primärvården – med bl. a. vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, distriktssköterskemottagningar, ungdomsmottagningar, psykosocial verksamhet och rehabilitering.