Skip to main content

Strokeenheten vid Hässleholms sjukhus utsedd till ÅRETS STROKEENHET 2011!

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 11:00 CEST

Idag, onsdagen den 3 oktober, utsåg styrgruppen för Riks-Stroke ”Årets Strokeenhet”. Priset tilldelades strokeenheten vid Hässleholms sjukhus samt Mora lasarett. Båda klinikerna utmärkte sig för god strokevård och får nu omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2011”!

Bedömningen av strokevårdens kvalitet bygger på tolv olika kvalitetsparametrar. Av bedömda kvalitetsparametrar presterade Hässleholm bäst av samtliga 78 sjukhus vad gäller andelen som fått akut propplösande behandling, så kallad trombolys. Resultatet i Hässleholm var mer än dubbelt så högt som rikssnittet. Hässleholms strokeenhet hade även högst andel som får uppföljande besök efter stroke.

Hässleholms strokeenhet har legat på topp sedan införandet av priset och fick 2008 och 2009 omnämnande för ”God strokevård”, vilket tilldelas de fem sjukhus som efter ”Årets Strokeenhet” presterat bäst i registrets kvalitetesgranskning.  

Kontaktperson:
Eva Tallroth, stabschef
0451-298733

Johan Öberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg
0451-298747

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.