Skip to main content

Studie om narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 13:31 CET

För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt – det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. Nu förbereds en större klinisk studie på patienter vid Psykiatri Skåne och Skånes universitetssjukhus.

– Man har i tidigare studier kunnat se att patienten språngvis tar sig ur sin depression efter behandling med ketamin, säger Pouya Movahed som är ansvarig psykiater och projektledare för studien. Det gör patienten mer mottaglig för andra behandlingar.

Den studie som nu planeras i Skåne kommer att vara den första i sitt slag i Sverige, och den är tänkt att pågå i flera år. Forskarna hoppas kunna komma igång före sommaren nästa år.

– Jag har själv sett överraskande positiva och snabba effekter hos några av de deprimerade patienter vi tidigare provat detta på, berättar Jonas Åkeson, överläkare vid Kliniken för intensivvård och perioperativ medicin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, och professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet.

Ketamin är ett läkemedel som har använts sedan mitten av 60-talet som narkosmedel och som smärtstillande medel.

Läs en längre artikel om studien på www.vetenskaphalsa.se – Region Skånes och Lunds universitets populärvetenskapliga hemsida om medicinsk forskning i Skåne

Text: Nina Nordh

Mer information om projektet kan lämnas av:

Pouya Movahed, överläkare vid Psykiatri Skåne, och medicine doktor vid Enheten för psykiatrisk neuromodulering, Lunds universitet.
E-post: pouya.movahed_rad@med.lu.seTelefon: 046-17 88 25

Jonas Åkeson, överläkare vid Kliniken för intensivvård och perioperativ medicin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, och professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet.
E-post: jonas.akeson@med.lu.se
Telefon: 040-33 74 53 eller 0708-31 11 13


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.