Skip to main content

Suicid anmäls av UMAS

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 13:17 CEST

Universitetssjukhuset MAS Lex Maria anmäler ett suicid som en patient gjort efter att ha avböjt behandlingen på sjukhuset. Patienten hade tidigare behandlats för nedstämdhet och missbruksproblem och var under behandling för depression. Nu sökte patienten på grund av hjärtsymtom till Akutkliniken. Undersökningen tydde inte på någon allvarlig hjärtsjukdom. Ville få råd Patienten var alkoholpåverkad. Läkaren kontaktade sjukhusets Beroendecentrum för att få råd om den fortsatta behandlingen. Den läkarbehandling som erbjöds vid Beroendecentrum avböjdes av patienten som valde att lämna Akutkliniken. Strax därefter genomförde patienten ett suicid. Gällande regler Fallet anmäls till Socialstyrelsen i enlighet med föreskriften att suicid som inträffar inom fyra veckor efter en vårdkontakt är anmälningspliktig enligt Lex Maria. Var restriktiv När det gäller publicering kring självmord har Världshälsoorganisationen WHO antagit rekommendationer av omsorg om patienterna och för att undvika till impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna. Bland annat rekommenderas ingen glorifiering, ingen metodbeskrivning av suicid. Hela rekommendationen kan fås från Kommunikationsavdelningen. Här finns hjälp Allmänpsykiatriska klinikens akutmottagning har dygnet runt öppen telefon. Numret är: 040-33 80 00. Föreningen SPES (Suicidprevention och efterlevande stöd) har en telefonjour varje kväll på telefonnummer: 08-34 58 73. Lex Maria anmälningar Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Ytterligare information Chefläkare, Carl-David Agardh Telefon: 040-33 28 99 Utsänt av Hans-Göran Boklund Pressansvarig