Skip to main content

Suicid i Malmö Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 15:57 CET

Ett fall av suicid i Malmö anmäls enligt Lex Maria. Det gäller en patient i den övre medelåldern som behandlades i den psykiatriska öppenvården. Patienten led av en svår psykisk sjukdom sedan ett tjugotal år. Behandlingen utfördes inom öppenvårdspsykiatrin där patienten gick i besök varje vecka. Sex dagar efter sin senaste vårdkontakt genomförde patienten en suicidhandling som ledde till döden. Nya regler Fallet anmäles till Socialstyrelsen i enlighet med föreskriften att suicid som inträffar inom fyra veckor efter en vårdkontakt är anmälningspliktiga enligt Lex Maria.. Var restriktiv När det gäller publicering kring självmord har Världshälsoorganisationen WHO antagit rekommendationer av omsorg om patienterna och för att undvika till impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna. Bland annat rekommenderas ingen glorifiering, ingen metodbeskrivning av suicid. Hela rekommendationen kan fås från Informationsavdelningen. Här finns hjälp * Allmänpsykiatriska klinikens akutmottagning har dygnet runt öppen telefon Numret är 040-338000. * Föreningen SPES (Suicidprevention och efterlevande stöd) har en telefonjour varje kväll på telefon 08-345873 Lex Maria Lex Maria Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäker-heten och därmed förbättra vården. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Ytterligare information: Chefläkare Ingrid Mattiasson Tel. 040-33 28 99 Utsänt på uppdrag av: Hans-Göran Boklund Informationschef Tel. 040-33 33 01