Skip to main content

SUS utreder dödsfall

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 13:57 CEST

I media har rapporterats om en 10-årig pojke som avled på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund natten till den 3 juli och där en anmälan gjorts till IVO.
- Detta är en mycket tragisk händelse som vi djupt beklagar och tar på största allvar, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för barnkirurgi och neonatalvård på SUS.

Pojken fördes med ambulans från hemortssjukhuset direkt till barnintensivvårdsavdelningen på SUS i Lund där han omedelbart togs omhand.

I samband med pojkens dödsfall upprättade verksamheten en intern avvikelse enligt de rutiner som finns och en utredning av orsakerna påbörjades.

Utredningen omfattar hela händelseförloppet, från att läkare på SUS kontaktades och pojken anlände med ambulans till barnintensivvårdsavdelningen, till omhändertagandet på sjukhuset och hur medarbetare agerat efter det tragiska dödsfallet.

- Utredningen kommer att fullföljas och innan den är klar kan vi inte säga mer om omständigheterna i fallet, säger Elisabeth Olhager.

Kontaktperson:

Elisabeth Olhager, verksamhetschef VO barnkirurgi och neonatalvård, 046-17 82 86

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.