Skip to main content

Sven Landelius prisad för insatser för Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2014 22:43 CET

Sven Landelius, ordförande för European Spallation Source (ESS) i Lund, har tilldelats Region Skånes årliga pris för ”Synnerliga insatser för Skånes utveckling”. Priset delades ut vid Malmös Näringslivsgala den 24 februari.

I över 20 år har Sven Landelius på olika sätt och med stort engagemang arbetat med att utveckla Skåne och Öresundsregionen. Som vd för Öresundsbrokonsortiet på 90-talet var han en av nyckelpersonerna bakom det rekordsnabba byggandet av Öresundsbron. Under flera år var han även ordförande för Malmö Högskola där han bidrog till Malmös förvandling från industristad till kunskapsstad – något som också har påverkat Skåne långt utanför Malmös gränser. Sedan 2010 är Landelius ordförande för European Spallation Source i Lund.

Nyckelperson och brobyggare
Motiveringen till att Sven Landelius får priset är: ”En resultatorienterad, målmedveten och strukturerad samhälls- och välfärdsbyggare som med ett gott och föredömligt ledarskap förverkligat politiska visioner och genom sina insatser förbundit Skåne med såväl Europa som framtiden och därigenom ökat Skånes möjligheter att erbjuda livskvalitet i världsklass”.

Region Skånes pris för ”Synnerliga insatser för Skånes utveckling” har delats ut sedan 2009. Priset delas ut till en eller flera aktörer som med sin tydliga koppling till Skåne på olika sätt bidragit till att stärka regionens utveckling på ett extraordinärt sätt.

Tidigare pristagare:

2009   Hans Cavalli Björkman

2010  Allan Larsson

2011  Margareta Nilsson

2012  Monika Yngvesson

2013  Colin Carlile


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.