Skip to main content

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren prisas för sina insatser för Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 23:22 CET

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tilldelats Region Skånes pris för ”Synnerliga insatser för Skånes utveckling” 2015. Priset delades ut för åttonde gången vid Malmös Näringslivsgala den 15 februari och mottogs av VD Stephan Müchler.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren får priset för sitt arbete som ” En samlande kraft och drivande samhällsaktör, som genom opinionsbildning och långsiktigt engagemang i tillväxt- och välfärdsfrågor stärkt Skånes utveckling”.

Tillväxtbefrämjare och opinionsbildare

I över hundra år har Sydsvenska Industri- och Handelskammaren varit en viktig samhällsaktör och tillväxtbefrämjare. Som långsiktig och konsekvent opinionsbildare och påtryckare har man spelat en viktig roll för Skånes (och Sydsveriges) utveckling och tillväxt genom att fungera som samlande kraft. Utöver att ge service till Skånes näringsliv och företag har man engagerat sig i både dagens och morgondagens tillväxt- och samhällsfrågor som olika Öresundsfrågor, E22:ans utbyggnad, integration och mångfald, utbildning, regionfrågan, nattågen Malmö-Stockholm och även vidare perspektiv som Fehmarn-förbindelsen

Fakta om ”Region Skånes pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling”

Priset har delats ut sedan 2009 och är instiftat av regionstyrelsen. Priset som består av ett diplom och 50 000 kronor delas ut till en eller flera aktörer som med sin tydliga koppling till Skåne på olika sätt bidragit till att stärka regionens utveckling på ett extraordinärt sätt.

Tidigare pristagare:

  • 2008 Hans Cavalli Björkman
  • 2009 Allan Larsson
  • 2010 Margareta Nilsson
  • 2011 Monika Yngvesson
  • 2012 Colin Carlile
  • 2013 Sven Landelius
  • 2014 Dan Olofsson

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.