Skip to main content

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 10:00 CEST

Regionsamverkan Sydsverige med regionerna i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne har tecknat samverkansavtal med IP-Only som ska få bredbandsutbyggnaden i Sydsverige att ta nya steg och även nå glesbygden.

Syftet med samarbetet är att ta ett samlat grepp för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå alla invånare och företagare i regionen med snabbt och robust bredband. Initiativet består av två delar, där det första fokuserar på bredbandsutbyggnad till glesbygden, den andra delen handlar om att skapa en sydsvensk digital arena som ger samhällsnytta för invånare och företag.

Regeringen har i de rikstäckande bredbandsmålen slagit fast att tillgång till bredband är en grundförutsättning för att samhället ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Efter ett par expansiva år har utbyggnadstakten av bredband bromsats in i Sydsverige. Tätorterna är i stort sett utbyggda, men det som återstår är fragmenterade områden oftast i gles bebyggelse som är kostsamma och inte har tillräckligt bra marginaler för att motivera ytterligare investeringar.

Genom ett samarbete med IP-Only vill Regionsamverkan Sydsverige öka förutsättningarna för att kunna ta vara på möjligheterna med digitaliseringen och leverans av samhällstjänster. Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur.

– Vi vill skynda på utbyggnaden av bredbandsnätet eftersom det är viktigt inte minst för den offentliga servicen. Regionernas hälso- och sjukvård bygger på att vi lätt kan nå alla. Med bredband kan hemsjukvården fungera bättre för patienterna. Samma sak gäller kommunernas service, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige.

– Det här initiativet visar att vi genom samverkan har rätt förutsättningar att bygga en hållbar och framtidssäker digital infrastruktur som kommer att vara till gagn för hela samhället i södra Sverige. Initialt går vårt uppdrag ut på att samla samtliga aktörer som verkar i de aktuella regionerna, och tillsammans med Regionsamverkan Sydsverige, skapa en gemensam handlingsplan för hur vi kan täcka de vita fläckarna som ännu inte har tillgång till snabbt och framtidssäkert bredband, säger Frida Westerberg, VD på IP-Only.

Inom Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser i Sydsverige så att de nationella bredbandsmålen nås. Behovet av andra nätaktörer förändras inte av samverkansöverenskommelsen, tvärtom är ett positivt resultat av samverkan att det blir nya möjligheter för alla nätägare.

Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband, att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva. Utmaningarna handlar om samverkan samt att fånga och bibehålla marknadens intresse.

– Genom samarbetet tar Regionsamverkan Sydsverige ledarskapet för digital omställning och visar vad kraften i vad flera regioners gemensamma insatser gör för attraktionskraft, innovation, kompetens och hållbar tillväxt i södra Sverige, säger Carl Johan Sonesson.

Om Regionsamverkan Sydsverige
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Läs mer på regionsamverkan

Om IP-Only
IP-Only är norra Europas ledande leverantör av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster. Med utgångspunkt i vårt stabila fibernät utvecklar vi produkter och lösningar som kopplar upp och ihop Sverige och Norden med all världens möjligheter. Läs mer på www.ip-only.se

Kontakt:
Peter J Olsson, Regionsamverkan Sydsverige/Region Skåne: 070-448 71 70 peter.j.olsson@skane.se

Niclas Kamhill, presschef på IP-Only: 046 708 70 00 60, niclas.kamhill@ip-only.se

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta bredbandskoordinatorerna:
Ellinore Svan, telefon 0767-75 68 95 ellinore.svan@regionhalland.se

Ingemar Svensson, telefon 0730-48 21 19, ingemar.svensson@rjl.se

Magnus Hammarstedt, telefon 0480-448371, magnus.hammarstedt@regionkalmar.se

Peter Kirsten, telefon 0470-58 30 98, peter.kirsten@kronoberg.se

Lars Winther-Hansen, telefon 0725-99 94 60, lars.winther-hansen@skane.se

Rikard Svensson, telefon 0729-77 99 93, rikard.svensson@regionblekinge.se

En vanlig dag i Skåne *föds 43 barn *besöker 10 062 skåningar en läkare *besöker 15 096 skåningar en annan vårdgivare än läkare *blir 477 skåningar inskrivna i slutenvården *flyttar 120 personer till och 82 från Skåne *blir vi 48 fler skåningar *är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna *görs 455 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.