Skip to main content

System för arbetsrotation införs i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 09:00 CEST

Denna information redogör kortfattat för ett beslut som togs på personalnämndens möte den 5 oktober 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

I syfte att utveckla och stärka Region Skåne i rollen som attraktiv arbetsgivare ska medarbetare ges möjlighet att prova på att arbeta inom olika verksamheter, under en bestämd tid, genom så kallad arbetsrotation. Efter en introduktion ska de kunna utföra ordinarie uppgifter på den nya arbetsplatsen. Detta har personalnämnden beslutat föreslå för regionstyrelsen.

- Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbeten. Vi har satt igång många olika åtgärder för att bli en attraktivare arbetsgivare där arbetsrotation är en av dem, säger Amela Hodzic (S), ordförande i personalnämnden.

Systemet kring arbetsrotation ska implementeras med start under första halvåret 2017, och en utvärderingsrapport ska komma under första kvartalet 2018.

- Det är viktigt att vi ser den kompetens vi har. Genom att lyfta de möjligheter som finns inom Region Skåne för medarbetare som söker nya arbetsuppgifter kan vi få dem att stanna, istället för att de till exempel går vidare till bemanningsföretag, säger Thomas Eng (MP), 1:e vice ordförande i personalnämnden.

- Det är glädjande att personalnämnden beslutat om möjlighet till arbetsrotation i Region Skåne. Förhoppningen är att det leder till erfarenhetsutbyten som är bra både för medarbetarna och för sjukvården som helhet, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden.


För mer information kontakta:

Amela Hodzic (S), ordförande i personalnämnden
Nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare Tel: 0725- 97 14 27

Thomas Eng (MP), 1:e vice ordförande i personalnämnden
Nås genom Jennie Larsson (MP), pressekreterare Tel: 072-599 95 09

Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden
Tel: 0708-99 88 15

Jonas Duveborn (M), politisk sekreterare
Tel: 044-309 30 23

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.