Skip to main content

Systematiskt arbete har kortat vårdköerna i Skåne

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2013 10:00 CEST

Väntetiderna i den skånska vården är historiskt korta. I juni kom åtta av tio patienter i Skåne till besök och behandling hos specialist inom 60 dagar. Därmed är tillgängligheten till den specialiserade vården i Skåne bland de absolut bästa i landet. Region Skåne uppfyller den högsta tillgänglighetsnivån enligt kömiljarden även i juni, vilket ger möjlighet till ekonomisk förstärkning till vården.

Köerna till den specialiserade vården i Skåne blir allt kortare. Det visar siffror för den så kallade kömiljarden, vars villkor Region Skåne uppfyller även i juni. I juni månad var det 80 procent av patienterna som fick sitt första besök inom 60 dagar. För operation eller annan åtgärd är motsvarande siffra 83 procent. Därmed har Region Skåne uppfyllt villkoren för kömiljarden tio månader i rad.

I och med det vårdvalssystem som finns i Region Skåne, ökar patientens valfrihet att söka vård hos olika vårdgivare, privata som offentliga.

– Att Region Skåne kvalificerar sig för kömiljarden för tionde månaden i sträck visar att vi är inne i en god och långsiktig trend när det gäller tillgängligheten till vård i Skåne, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd.

Samordning nyckeln till framgång
Region Skånes systematiska arbete med samordning av patienter har pågått sedan november 2005 och struktureringen behöver fortsätta.

– Medarbetarnas  framgångsrika ansträngningar och vårt systematiska arbete med att samordna sjukvården syns nu allt tydligare i väntetidssiffrorna. En väsentlig del i framgången är att vi måste betrakta vården i Skåne som en organisation och att enheterna får chans att specialisera sig. Det man gör många gånger blir man bättre på både vad avser kvalitet och effektivitet. Samtidigt måste man som patient då acceptera att utredning och behandling inte alltid finns på närmaste vårdenhet, säger Jonas Rastad, regiondirektör.

Som stöd för verksamheterna finns tillgänglighetskoordinatorer som har kunskap om var det finns var det finns ledig kapacitet inom ramen för uppdragen och avtalen. Därutöver finns vårdlotsfunktionen som samordnar patienter in och ut ur Skåne och har översikt över ledig kapacitet i övriga Sverige. De allra flesta patienter får dock sin vård inom Region Skåne.

Inom nästan alla vårdområden minskar köerna. Ett exempel är gråstarrsoperationerna, där 85 procent av patienterna opererades inom 60 dagar.

 – Detta visar att vårdvalen börjar få effekt. När människor får välja mellan fler vårdgivare, både privata och offentliga, så minskar också lidandet i köerna, säger Carl Johan Sonesson.

Fakta kömiljarden
Kömiljarden är regeringens prestationsbaserade ersättning som syftar till att uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landet och kömiljardkraven har under åren successivt skärpts. Grundkravet för att få ta del av kömiljarden är att minst 70 procent av de väntande patienterna, inom 60 dagar, erbjuds ett första besök eller operation inom den specialiserade vården.

Kontaktpersoner

Jonas Rastad, regiondirektör. Telefon: 044-309 39 25.

Carl Johan Sonesson, regionråd. Telefon: 0705-08 32 33.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.