Skip to main content

Terapi via datorn – hur väl fungerar det?

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 15:09 CET

Kan terapi via datorn hjälpa den som är deprimerad? Eller kan man motionera bort ångest? Det är frågor som det nya forskningsprojektet Regassa som Region Skåne deltar i, ska ge svar på.

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Flera studier visar att det är svårt att finna bra behandling för patienter med psykisk ohälsa. Patienterna hamnar lätt mellan psykiatrin och primärvården och riskerar långvariga besvär.

- Det finns behov av nya och mindre resurskrävande behandlingsalternativ för den stora patientgruppen med psykisk ohälsa. Vi vet att fysisk aktivitet har effekt på människor med dessa problem, men inte hur man måste träna. Vi vill också veta om internetbaserad kognitiv beteendeterapi är ett alternativ för en bredare patientgrupp, säger Catharina Strid, leg psykolog/leg psykoterapeut och koordinator i Region Skåne.

Forskningsstudien kommer att följa 1 000 patienter med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad ohälsa. Patienterna slumpas till antingen Internetbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi), fysisk aktivitet eller sedvanlig behandling på vårdcentral. Behandlingen pågår under 12 veckor. Patienterna följs upp vid flera tillfällen under ett år.

– Vi är väl medvetna om att läkemedel kan behövas i behandlingen av dessa patienter, men vill öka möjligheten att komplettera läkemedelsbehandlingen med andra behandlingsmetoder.

– I projektet kommer vi förutom förbättrad hälsa att studera de samhällsekonomiska konsekvenserna av patienternas minskade sjukskrivning och återgång i arbete. Det handlar om en stor patientgrupp, ofta med långa sjukskrivningsperioder. Kan mindre resurskrävande behandlingsformer bidra till att patienter slipper onödigt lidande och fortare återgår i arbete, kan samhället göra stora vinster, säger Anja Nyberg, projektledare.

Regassa är ett samarbete mellan sex landsting/regioner, Lunds universitet och Karolinska institutet och startar i början av 2011. Inom Region Skåne deltar följande vårdcentraler i Malmö i studien:

  • Eden
  • Lunden
  • Fosietorp

Studien finansieras via Försäkringskassan inom forskningssatsningen Rehsam som syftar till utökade behandlingsalternativ av de stora sjukdomsgrupperna: smärta i rygg, nacke och axlar samt lätt till medelsvår depression, ångest eller stressreaktion.

För mer information kontakta: Catharina Strid, 040-675 30 07

Läs mer om Regassa under rubriken Forskning på www.skane.se/regassa

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument