Skip to main content

Thorax operationsverksamhet på Sus prisas för ett väl genomtänkt operationsflöde

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 12:55 CEST

Thorax, anestesi- och intensivvårdskliniken på Skånes universitetssjukhus får Diabasen 2013, Region Skånes pris för goda resultat.

‒ Thorax-, anestesi- och intensivvårdskliniken har på ett föredömligt sätt visat att man genom genomtänkt planering får bättre resursutnyttjande, en högre produktivitet och ökad arbetstillfredsställese bland medarbetarna. Det är ett utmärkt exempel och ett föredöme på hur man med förhållandevis små insatser lyckas styra om en mycket högspecialiserad verksamhet, säger vårdproduktionsutskottets ordförande Stefan Lamme (M).

I samband med en ceremoni på Region Skåne fick klinikens verksamhetschef Per Ola Kimblad och medarbetare ta emot priset, ett konsthantverk i diabas samt en prissumma på 120 000 kronor.

‒ Vi är glada och tacksamma för priset som blir en fin uppmuntran till våra duktiga och hårt arbetande medarbetare. Vi fortsätter vårt förbättringsarbete i LEAN-filosofins anda för att ytterligare förbättra vården för våra patienter, säger Per Ola Kimblad, verksamhetschef för thorax-, anestesi- och intensivvårdskliniken.

Juryns motivering

Så här motiverar juryn utnämningen:

Genom ett systematiskt arbete med analys av flödesdynamiska scenarier kunde den mest optimala modellen för ett jämt operationsflöde utvecklas. Effekterna av utvecklingsarbetet är att färre antal operationer sker på övertid, personalens arbetstillfredställese har ökat, verksamheten har den högsta volymen hjärtkirurgi i Sverige med lägst antal vårdplatser och resultaten i det nationella kvalitetsegistret visar på en ledande position avseende operationsresultaten.

Övriga hederspris

Två hederspriser delades ut till Skånes universitetssjukvård, Kirurgiska kliniken, Strategier för snabbare återhämtning efter leverkirurgi; och till Skånevård Kryh, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Kvalitetsbaserat arbete förbättrar barndiabetesvården.

För ytterligare information om Thorax operationsverksamhet, kontakta:

Per Ola Kimblad, verksamhetschef för thorax-, anestesi- och intensivvårdskliniken, tel 046-17 16 54


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.