Skip to main content

Tog sitt liv efter utskrivning

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 10:00 CET

Pressmeddelande från Universitetssjukhuset i Lund
En 30-årig man som behandlats för svår ångest vid Universitetssjukhuset i Lund tog fem dagar efter utskrivning sitt liv. I enlighet med bestämmelserna i Lex Maria anmäler chefläkare Eva Ranklev nu händelsen till Socialstyrelsen. Mannen skrevs ut från den psykiatriska avdelningen i mitten av december efter en månads behandling. Under samtalsbehandlingen fyra dagar senare kom det inte fram något som tydde på självmordsplaner. Dagen därpå tog han sitt liv.

Enligt Lex Maria måste händelser då en patient begår självmord under eller i anslutning till vården anmälas till Socialstyrelsen.
Allmänintresset är i många fall lågt. När det gäller publicering om inträffade självmord finns det dessutom anledning att vara försiktig.

Världshälsoorganisationen WHO har antagit rekommendationer som syftar till att skydda den enskilde patienten och att förhindra impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna.
Bland annat varnas för glorifiering och metodbeskrivningar av självmord.

Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.