Skip to main content

UMAS anmäler dödsfall

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 15:24 CET

Pressmeddelande från Universitetssjukhuset MAS i Malmö: Universitetssjukhuset MAS anmäler ett dödsfall enligt Lex Maria.
En ung patient uppvisade högt blodtryck i samband med två på varandra följande graviditeter. För att finna bakomliggande orsaker gjordes utredningar för att bland annat utesluta en tumörform i binjurarna som bildar stresshormoner och som kan leda till högt blodtryck.

Vid första tillfället var detta utredningsresultatet normalt. Vid det andra tillfället resulterade provet i förhöjda värden. Men provsvaret kom inte ansvarig läkare tillhanda.

Patienten kom in svårt sjuk till UMAS efter några månader. Det konstaterades en tumör i binjuren. Trots intensivvård gick inte patientens liv att rädda.

Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäker-heten och därmed förbättra vården. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Ytterligare information:
Chefläkare Carl-David Agardh, tel 040-33 28 99