Skip to main content

UMAS anmäler suicid

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 13:39 CEST

Universitetssjukhuset MAS anmäler enligt Lex Maria en äldre patients suicid. Patienten behandlades för en avancerad cancersjukdom på Universitetssjukhuset MAS. Behandling gavs med strålning och läkemedel för att mildra symtomen av den svåra sjukdomen. Under behandlingen genomförde patienten en självskadehandling med dödlig utgång. Gällande regler Fallet anmäls till Socialstyrelsen i enlighet med föreskriften att suicid som inträffar inom fyra veckor efter en vårdkontakt är anmälningspliktig enligt Lex Maria. Var restriktiv När det gäller publicering kring självmord har Världshälsoorganisationen WHO antagit rekommendationer av omsorg om patienterna och för att undvika till impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna. Bland annat rekommenderas ingen glorifiering, ingen metodbeskrivning av suicid. Hela rekommendationen kan fås från Informationsavdelningen. Här finns hjälp Allmänpsykiatriska klinikens akutmottagning har dygnet runt öppen telefon. Numret är: 040-33 80 00. Föreningen SPES (Suicidprevention och efterlevande stöd) har en telefonjour varje kväll på telefonnummer: 08-34 58 73. Lex Maria anmälningar Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.