Skip to main content

UMAS anmäler suicid

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 13:58 CEST

Patienten hade sedan flera år regelbunden kontakt med den psykiatriska vården och hade genomgått en omfattande rehabilitering. Symtomen i sjukdomen var bland annat panikångest. På eget initiativ hade patienten skaffat sig arbete när suicidet inträffade. Fallet anmäls till Socialstyrelsen i enlighet med föreskriften att suicid som inträffar inom fyra veckor efter en vårdkontakt är anmälningspliktig enligt Lex Maria. Var restriktiv När det gäller publicering kring självmord har Världshälsoorganisationen WHO antagit rekommendationer av omsorg om patienterna och för att undvika till impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna. Bland annat rekommenderas ingen glorifiering, ingen metodbeskrivning av suicid. Hela rekommendationen kan fås från Informationsavdelningen. Ytterligare information Chefläkare, Ingrid Mattiasson Tel. 040-33 28 99 Utsänt av: Pressansvarig, Hans-Göran Boklund Här finns hjälp Allmänpsykiatriska klinikens akutmottagning har dygnet runt öppen telefon. Numret är: 040-33 80 00. Föreningen SPES (Suicidprevention och efterlevande stöd) har en telefonjour varje kväll på telefonnummer: 08-34 58 73.